Bourbon på Systembolaget: Evan Williams Black Label (in Swedish)

En fantastisk och prisvärd bourbon, oavsett om Evan Williams var Kentuckys första bourbontillverkare eller inte.

Erik Hasselgärde
Apr 9, 2017 · 5 min read

Reglerna för bourbon får inleda denna artikel om bourbon på Systembolaget:

Destillatet (innan lagring) får ej överstiga 80% ren alkohol, ska bestå av en fermenterad mäsk innehållandes minst 51% majs och förvaras, ej över 62,5% ren alkohol, i nya kolade ekbehållare. Termen ‘bourbon whiskey’ får heller inte användas för produkt tillverkad utanför USA.

Vill ni läsa mer om detta så har jag skrivit en kort och en lång artikel om vad som krävs för whiskey att få kallas bourbon.

Jag inleder därmed en serie artiklar kring den bourbon som erbjuds i Systembolagets ordinarie sortiment. Vi börjar vid den senast introducerade:

Evan Williams Black Label

Bakgrund
Evan Williams Black Label produceras av Heaven Hill och destilleras i Louisville, Kentucky, och lagras samt buteljeras sedan i Bardstown, Kentucky. Heaven Hill Brands äger en mängd olika spritmärken, och är en av de största producenterna av Amerikansk whiskey. I sitt destilleri i Louisville producerar de–förutom Evan Williams–bourbon av flera märken, däribland Heaven Hill bourbon, Elijah Craig och Henry McKenna.

Black Label” är Evan Williams standardutgåva, och utöver den tillverkas även “White Label” (bottled in bond), “1783”, “Single Barrel” samt ett gäng smaksatta varianter. Produktserien är döpt efter vad som påstås vara Kentuckys första licensierade destillerare, och som de flesta andra bourbonsorter döpta efter historiska personer så har whiskeyn lite till ingenting med dess namne att göra.

Främst ansvarig för produktionen av bourbon kallas ofta “master distiller” och titeln delas i Heaven Hills fall idag av Craig Beam och Denny Potter. Craig Beam delade tidigare titeln med sin far, Parker Beam, som gick bort tidigare i år.

Trivia: Craig och Parker Beam tillhör samma ätt som James B. “Jim” Beam, namne till världens största bourbonvarumärke. Kopplingar till Beam-släkten går förresten att hitta hos mer eller mindre varenda större tillverkare av bourbon i Kentucky.

På etiketten
Korken på flaskan är en skruvkork i plast, något som är vanligt på billigare standardutgåvor. Jag själv tycker att skruvkorken har sin charm, och framför allt eliminerar den risken naturkork har att gå sönder i flaskan.

På halsen läser vi “Since 1873” (bilden från Systembolaget.se skiljer sig här), vilket inleder det missvisande språket många bourbontillverkade använder kring sina produkter. Det som önskas tro är att produkten har tillverkats sedan 1783, vilket inte ens nästan är sant. Heaven Hill startade sin whiskeyproduktion 1935 och varumärket Evan Williams lanserades på slutet av 1950-talet. Händelsen de syftar till är året den historiska personen Evan Williams började tillverka whiskey i Kentucky, och trots vad som påstås vara samma recept så var den whiskeyn troligtvis något helt annat än den i flaskan som idag delar hans namn.

Igen på flaskans framsida ser vi det ornamenterade påståendet “Kentucky’s 1st distiller”, vilket bevisat inte är sant, om än han påstås vara den första licenserade. Etiketten passerar därför–trots medveten missvisning–juridisk granskning. En tager vad en haver it seems.

Det som står nedanför är nog det som berättar mest om själva produkten: “Kentucky straight bourbon whiskey”. Vi tar dom i ordning:

Kentucky”: Delstatslagen i Kentucky kräver minst ett års lagring av whiskeyn i staten för att få trycka det på etiketten,

Straight”: måste lagras i minst två år,

Bourbon”: se början av artikeln,

Whiskey”: enligt Amerikansk federal lag så är whisky ett destillat av fermenterad mäsk av sädeslag på max 95% alkohol, tillverkat på ett sätt så destillatet innehar smak, arom och egenskaper hänförda till whisky, lagrat i ekbehållare och sedan buteljerat på ej mindre än 40% alkohol. Europeisk lag är mer eller mindre identisk, men kräver dessutom att lagringen sker i minst tre år.

Längs ena sidan av flaskan kan vi läsa “Extra aged in oak”, där “extra aged” menar den tid utöver det lagen kräver. Evan Williams är dock en “no age statement” (“NAS”) bourbon, och har alltså ingen ålder utskriven varken på flaska eller i annan kommunikation. Rykten säger dock att whiskeyn lagras i mellan sex och åtta år i detta fall. Black Label var en gång i tiden “age stated” med sju år. Den officiella anledningen att ändra en “age stated” till en NAS är att det ger tillverkaren större frihet att blanda på det sätt som krävs för att hålla den jämna smakprofil som produkten (och konsumenten förvisso) kräver.

Längs andra sidan står det “Genuine sour mash”. “Sour” kallas den mäsk som innehåller tillsatt mäsk från tidigare tillverkning. Detta för att sänka pH-värdet vilket främjar jästens förmåga att omvandla socker till alkohol. Sour mash är något som flera märken framhåller som framträdande, trots att mer eller mindre all bourbon idag tillverkas på detta sätt. Varför processen möjligtvis skulle kunna vara oäkta, till skillnad från den genuina här, förstår jag ej–men för all del kör på!

Högdragna påståenden kring produkter är inget nytt, eller något exklusivt för bourbon, men jag tycker att det talar ner till konsumenten, och underminerar faktumet att det i flaskan är bra bourbon!

I flaskan
Min mening med dessa artiklar är inte att recensera. Det kanske kommer senare, eller så överlåter jag det helt till någon annan, någon annanstans. Vill ni läsa recensioner jag skriver på engelska så kolla in Son Of Winston Churchill, där jag bland annat har skrivit om “bottled in bond”-versionen av Evan Williams.

Men det som är i flaskan här är bra! Bourbon har en så kallad “mash bill”, ett recept vanligtvis innehållandes tre olika sädeslag, till skillnad från single maltens enda. Black Label består av 75% majs, 13% råg samt 12% korn. En balanserad bourbon med för produkten karaktäristiska smaknoter. Jag dricker gärna denna “neat”, alltså som den är, utan vatten eller is–men också i cocktails som Old Fashioned eller Whiskey Sour.

Detta är den bourbon senast introducerad i Systembolagets ordinarie sortimentet, och finns sedan december 2016 tillgänglig på de flesta hyllor för ett svårslaget pris på 299 kronor för en 700 millilitersflaska. I segmentet “bourbon kring 300 kronor på Systemet” skulle jag inte säga att den står ut, men klarar sig ändå alldeles utmärkt.

Länk till Evan Williams Black Label på Systembolaget.se.


En sista sak! Jag skulle verkligen uppskatta om du visar ditt stöd för denna artikel (genom att ”klappa”) så andra kan hitta den, och kommentera gärna! Följ Northern Bourbon-publikationen för att bli notifierad när nya bourbon-relaterade artiklar publiceras. Om du gillade denna artikel, överväg gärna att följa mig på Instagram samt att gilla Northern Bourbon på facebook. Tack!

/Erik

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Erik Hasselgärde

Written by

Bourbon whiskey activist. Runs Northern Bourbon.

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade