Å se mennesker som muligheter har skapt stor vekst for Nyby

Marte Stamland
Jun 15 · 5 min read

«Vi har laget en digital plattform som gjør det mulig for kommuner å gjøre det enkelt for sine ansatte å be om hjelp, og enkelt for kommunens innbyggere å bidra innenfor trygge rammer.»

Slik beskrev gründer og CEO Fredrik Gulowsen selv Nyby da han besøkte Lindmo for ganske nøyaktig ett år siden. Fredrik mener at ressurssamarbeid vil bli viktig for en fungerende velferd i Europa, og han tror at Nyby har muligheten til å bli en sentral del av løsningen da de allerede ligger langt frem i et komplekst læringsspill.

Nyby ble grunnlagt i 2015 med et ønske om å bidra i håndteringen av de utfordringene velferdsstaten står ovenfor tilknyttet en stadig eldre gjennomsnittsbefolkning. I likhet med annen velferdsteknologi ønsker Nyby å avlaste helsepersonell og sikre mer hjelp til de mest sårbare i samfunnet. Gründerteamet startet derfor en samarbeidsplattform som bidrar til å frigjøre helseansattes tid, og sikre mer kapasitet til de som trenger det mest — gjennom å koble mennesker sammen. De tre første årene av Nybys eksistens ble brukt til å utvikle en MVP (minimum viable product) og i 2019 ble tjenesten offisielt lansert. Koronaåret 2020 akselererte plattformens vekst og nå har Nyby mer enn 50 norske kommuner på kundelista.

Vi har tatt en prat med Fredrik for å lære mer om hvordan det er å utvikle MVPer i samarbeid med offentlige aktører, hvordan pandemien har påvirket veksten og hva Nybys plan er videre. Avslutningsvis deler vi også noen kloke ord fra Fredrik til andre selskaper som ønsker å vokse gjennom bærekraftige vekstinitiativer som skaper samfunnsgevinster.

Dette er Nyby!

Fra forhåndsbetalte utviklingspartnerskap til mer enn 50 kommuner og organisasjoner på kundelista

Nyby er en digital plattform for ressurssamarbeid og selges som SaaS til helsesjefer i kommuner og andre organisasjoner som jobber med helse og omsorg.

Arbeidet med Nyby har helt fra starten av foregått gjennom partnerskap med kommuner, organisasjoner, helsepersonell og innbyggere. Ifølge Fredrik gjorde de tette samarbeidene i oppstartsfasen det mulig for Nyby å bli godt kjent med og forstå behovene til deres offentlige kunder. I start-up-verden går ting fort, mens antall enheter og tilhørende prosesser sørger for et annerledes tempo i eksempelvis kommuner. I tillegg til å knekke disse koden for kundebehovene sikret det tette samarbeidet volum i bruk av tjenesten tidlig, noe som i sin tur ga innsikt og la til rette for rask læring om hvordan plattformen ville fungere ved skalering. Gulowsen forklarer også hvordan pandemien har akselerert dette etter lansering:

Selv om vi lanserte tjenesten i 2019, vil Nyby alltid være en kontinuerlig læringsprosess. I 2020 har mye gått raskere, noe som har gitt oss flere lærings-looper enn vanlig. Vi har lært enormt mye av brukerne våre i 2020.

Etter lansering har alle Nyby-salg startet med innkommende henvendelser-Dette bør uten tvil forstås som et tegn på suksess og som et resultat av grundige og tette partnersamarbeid i utviklingsfasen.

Neste fase: Fra Nordisk til Europeisk case

Det norske markedet har respondert positivt på Nybys løsning. Da Norge stengte ned for et drøyt år siden ble Nyby et viktig verktøy for å mobilisere ledige ressurser i kommuner landet rundt, noe som ytterlige forsterket etterspørselen på tjenesten.

— Coronasituasjonen økte kraftige etterspørselen kraftig og stilte krav til raskere implementering over natta. Vi gikk fra en opprinnelig implementeringsplan på 100 dager til hurtigimplementering på bare 12 timer. Dette har bidratt til å digitalisere kommuner i rekordfart.

Når vi spør Fredrik om planene for videre vekst av Nyby er han rask med å forklare at selskapets reise frem til nå primært har handlet om å gjøre seg klare for den virkelige vekstreisen. Covid-19 satte som nevnt virkelig fart på etterspørselen av tjenesten, men for Nyby som alle andre inngikk ikke en pandemi i planen. Hittil har primært vært å aktivere early adopters, identifisere verdipotensial og å muliggjøre erfaringsdeling kundene imellom fremfor skalering av tjenesten — dette er imidlertid på vei til å endres.

I tillegg til Norge er tjenesten allerede lansert i Sverige, Danmark og Tyskland og i årene som kommer er Nybys primære fokus skalering av virksomheten og internasjonal vekst. Gulowsen kan fortelle at de gjennom de internasjonale lanseringene allerede har lært at «word of mouth» er et sterk salgs- og markedsføringsvektøy. Med det mener han at norske organisasjoner helst ønsker norske referanser, mens svenske organisasjoner helst ønsker svenske referanser osv. Markedserfaringen og lokal kundemasse er dermed en nøkkel for å kunne skalere lokalt og realisere det virkelige vekstpotensialet i hvert enkelt land. For teamet betyr dette at de i Norge, hvor man per i dag har implementert Nyby i over 50 kommuner, skifter fokus fra startfase til vekstfase. I Sverige, Danmark og Tyskland er det derimot fortsatt behov for å bygge opp kundebase med nye referanser og arbeidet her er derfor fortsatt i startfasen.

Utfordringer og tips?

Selv om Nyby har opplevd suksess etter lansering og fått en boost av koronapandemien, har de ikke kun seilt i medvind siden oppstarten. Vi runder av artikkelen med en noen konkrete erfaringer fra Fredrik!

Hva har vært særlig utfordrende?

— Ting tar tid i offentlig sektor. Vi har blitt klappet for siden oppstarten i 2015 og fått masse positiv oppmerksomhet, men det har tatt lang tid fra «klapp» til avtale, og fra avtale til man kan sette i gang. Dette lærte vi heldigvis mye om i utviklingsfasen. Det siste året har vi likevel opplevd at dersom behovet er stort nok, så går ting mye raskere, også i offentlig sektor.

Hvilke råd har du til andre som ønsker å vokse gjennom bærekraftige vekstinitiativer som skaper samfunnsgevinster?

Jeg tror det er kjempeviktig å ikke tenke at det skal være en motsetning mellom lønnsomhet på den ene siden og bærekraftige og samfunnsmessige gevinster på den andre siden. Man må forsøke å finne en sweet spot der forretningsmodellen muliggjør både lønnsomhet og samfunnsmessige gevinster samtidig. I tillegg er det viktig å snu trenden hvor sosialt entreprenørskap kun har blitt sett på som «nice to have» — det må bli en del av kjernevirksomheten.

Dette ble de siste ordene i praten vår med Fredrik, men garantert ikke siste gang vi hører om Nyby 🚀

I Sprint Consulting bistår vi ofte kundene våre med vekst, og det har vært utrolig spennende å få være med på deler av vekstreisen til Nyby. I denne artikkelen kan du lese mer om hva vi mener med vekststrategi og hvis du ønsker å diskutere hvordan vekstinitiativ kan gjennomføres i din organisasjon håper vi du tar kontakt med Tatjana, vår leder for strategitjenester!

💌 Synes du det er interessant å lese det vi skriver om? Meld deg på nyhetsbrevet vårt og motta spennende lesning og invitasjoner til relevante webinarer rett i innboksen din.

Sprint Consulting

En fagblogg om innovasjon, smidighet, strategi, teknologi…

Sprint Consulting

En fagblogg om innovasjon, smidighet, strategi, teknologi, bærekraft og andre kule ting.

Marte Stamland

Written by

Sprint Consulting

En fagblogg om innovasjon, smidighet, strategi, teknologi, bærekraft og andre kule ting.