🇻🇳|Сhương trình thân thiện SOT: Cập nhật

Vào tháng 5, The Abyss đã giới thiệu chương trình thân thiện “Save Our Tokens” (SOT) giúp những người ủng hộ chúng tôi khôi phục token bị mất do nhầm lẫn hoặc do hành động của những kẻ lừa đảo.

Kể từ đó, 48 đơn đã được gửi và xem xét bởi đội ngũ, trong đó 24 ứng dụng đã được phê duyệt cho đến nay. Tổng số tiền 474,351.4354 ABYSS sẽ được phân phối cho những người nộp đơn được xác minh là thiệt hại.

Tất cả các token sẽ được cung cấp bởi chi phí của The Abyss, từ quỹ Dự trữ. Vì lý do này, chúng sẽ được phân phối trong vòng 30 ngày sau khi mở khóa vào ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub