🇻🇳|Phát triển nền tảng The Abyss

Token Sale (DAICO) của chúng tôi đã gần kết thúc. Soft Cap đã đạt được trong 24 giờ, có nghĩa là nền tảng phân phối kỹ thuật số The Abyss sẽ hoạt động. Quá trình phát triển đã đầy đủ, và nó đang tiến lên một cách nhất quán và liên tục. Bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ thông tin về cách thực hiện.

Kiến trúc hệ thống của nền tảng

Back-end của nền tảng này đang được xây dựng trên Python 3.6, ngôn ngữ lập trình với việc bổ sung DjangoDjango REST Framework. Khái niệm về nền tảng sẽ có kiến trúc vi dịch vụ. Chúng tôi đã chọn ngôn ngữ lập trình GO để giới thiệu các dịch vụ tải cao không đồng bộ. Cơ chế gửi tin nhắn đáng tin cậy sử dụng giao thức AMQP được xây dựng trong RabbitMQ.

Front-end của nền tảng này đang được phát triển trong ReactJS/MobX. TypeScript cung cấp tính năng bảo mật cao và cho phép viết mã sạch, bền vững và dễ dàng mở rộng là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng cho mục đích phát triển.

Các công cụ kỹ thuật quan trọng để phát triển nền tảng

Trong tương lai gần, chúng tôi dự định phát hành nền tảng SDK dưới dạng thư viện và thành phần gốc cho các khung trò chơi phổ biến như Unity3D, Unreal Engine và hơn nhiều hơn nữa. SDK của chúng tôi sẽ cung cấp tính khả dụng của các trò chơi di chuyển từ các nền tảng lớn chỉ trong vài giờ. Đặc biệt, hơn 2000 dự án trò chơi của Xsolla sẽ nhận được quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào nền tảng này.

Nâng cấp prototype

Vào đầu tháng 4, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn phiên bản prototype đầu tiên của nền tảng, và sẽ sớm phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên. Để giúp bạn vượt qua thời gian trong khi chờ nền tảng, chúng tôi sẽ thêm một trong các trò chơi trình duyệt của chúng tôi vào prototype. Gia hạn tín dụng và thanh toán cho các giao dịch mua trò chơi bằng token ABYSS cũng sẽ được mở để thử nghiệm. Điều này sẽ cho phép bạn đắm mình trong hệ sinh thái thưởng crypto độc đáo và tận hưởng những cải tiến và lợi ích mà cryptocurrencies và blockchain có thể mang lại cho cuộc sống của bạn.

Thực thi của đội ngũ phát triển

The Abyss đang được phát triển bởi các chuyên gia ngành công nghiệp game cao cấp. Có 80 thành viên trong nhóm hiện đang làm việc trong dự án. Trong Token Sale (DAICO), nhóm kỹ thuật của công ty đã tăng 11 chuyên gia có trình độ cao (được chọn trong số hơn 100 ứng cử viên). Các kế hoạch khác bao gồm thuê thêm 15 chuyên gia để làm việc trên nền tảng này, bao gồm 5 lập trình viên cao cấp và 10 nhà phát triển trung bình và cơ sở.

Việc lựa chọn nghiêm ngặt các ứng cử viên

Đội ngũ The Abyss sẽ cập nhật thông tin về tiến trình phát triển hai lần mỗi tháng.

Hãy theo dõ!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub