Werken aan de wijk #Vastenavondkamp

Vanuit het regionale initiatief van het Toekomstlab Noord-Limburg zijn wij bezig om ons te oriënteren en te verdiepen in de wijk Vastenavondkamp, waar er aanjagers gevonden zijn om een Toekomstlab op te zetten. Hier willen wij met een divers labteam aan de slag gaan met de samenleefkwesties die bij de eerste bewonersbijeenkomst zijn benoemd (lees daarover in deze blog). Om wat meer te integreren in de wijk sloten wij aan bij een wijkoverleg van de buurtbewonersondersteuners en Saïd, bewonersondersteuner van de wijk. Hij heeft ons ook een rondleiding door de wijk gegeven. Een rondje door de wijk!

Buurtondersteuners

Elke woensdagochtend hebben de bewonersondersteuners van Blerick wijkoverleg in het huis van de wijk MFC op Expeditie. Wij, studenten van de HAn die willen bijdragen aan het initiatief van het Toekomstlab. De bewonersondersteuners zijn enthousiast en reageren positief op onze komst.

Saïd, bewonersondersteuner in de wijk Vastenavondkamp en tevens onze contactpersoon, stond buiten toen wij arriveerden. Het is een mooi groot gebouw en er was veel activiteit van mensen. Het overleg vond plaats in een kantoorruimte met een grote tafel in het midden. Na ons voorgesteld te hebben, hebben we geluisterd en veel informatie gekregen over hoe het in de wijken van Blerick nu eigenlijk werkt.

Screenshot uit de prezi van het bewonersondersteuningsoverleg

De bewonersondersteuners ondersteunen initiatieven in de wijk en activeren hierbij de bewoners om de initiatieven zelf in gang te zetten. Een van de ondersteuners zegt; ‘’Het gaat er met name om dat we aansluiten bij de bewoners en wat er al is, daarbij is het van belang dat we vooral het eigenaarschap bij de burger laten en het zeker niet over gaan nemen’’.

In Blerick zijn een aantal Huizen van de Wijk gevestigd; informatie- en adviespunten. Hier vind je buurtgenoten, vrijwilligers, verenigingen en beroepskrachten: mensen die zich inzetten voor de buurt en haar inwoners. Hier worden initiatieven opgezet en er vinden bewonersactiviteiten plaats. Marion, zowel wijkbewoner als student verbonden aan het Toekomstlab merkt echter op: “ik vind het een erg goede manier om op deze manier de bewoners in de wijk te betrekken en ook letterlijk een plek te bieden. Het enige nadeel is dat ikzelf woonachtig ben in Blerick en er nog nooit van gehoord had en dat het niet zichtbaar is. Ik denk dat hier nog wel iets in valt te halen.”

Alle bewonersondersteunende initiatieven en werkgroepen in de wijk.

Project Statushouders

Nadat er een aantal agendapunten besproken zijn, was het volgende agenda punt aan de beurt: Project statushouders. In Blerick is het onderwerp statushouders erg beladen. Said verteld dat de bewoners erg negatief reageren als je hierover iets vraagt of zegt.

“In Blerick reageren veel mensen negatief op de komst van vluchtelingen. Ze zijn het er niet mee eens dat ze alles ‘krijgen’. Veel mensen wachten op een nieuwe woning, dat nu veel langer duurt, omdat de vluchtelingen voor gaan. Laatst is er een Syrische jongen verdronken in het buitenzwembad de Wisselslag in Blerick. Er wordt in het nieuws verkondigd dat de vluchtelingen zwemles moeten krijgen. Veel mensen reageren dan: waarom moeten ze dat óók nog krijgen?!’’.

Daarnaast was er een kwestie rondom een flatgebouw dat leeg stond om te gaan slopen. De bewoners moesten verhuizen. Vervolgens wilden ze de flat opknappen en hier 200 statushouders vestigen. Hier is vanuit de bewoners tegen geprotesteerd: bewoners vonden 200 vluchtelingen te veel. Op social media werd er zelfs gedreigd om de flats in brand te steken. Uiteindelijk was de gemeenteraad het er ook niet mee eens om 200 vluchtelingen op één plek te vestigen. De flats zijn uiteindelijk toch gesloopt.

In de wijk Vastenavondkamp is het onderwerp statushouders echter geen direct probleem. De problemen waar mensen graag meer actie op willen zijn meer gericht op het gevoel van veiligheid, overlast van jeugd op straat, ‘verloedering’ van de fysieke ruimte, de samenstelling van de wijk (verhouding tussen culturele achtergronden, cohesie) en straatgedrag zoals verkeersveiligheid en parkeren.

De wijk in!

We gaan dit van dichterbij bekijken. Het overleg is afgelopen en we spreken met Said af bij de Coop in het Vastenavondkamp. We komen bij elkaar en ik word meteen aangesproken door een man die zegt dat hij te weinig eten krijgt. Het valt mij op dat er veel vuil op straat ligt. We lopen samen met Said langs een aantal winkeltjes, een Turkse supermarkt, een pizzeria, de Aldi. Ook zien we bij een uitzendbureau zich ongeveer 10 mensen ophouden. Er is in het centrum van de wijk een grote diversiteit aan supermarkten: een Turkse, een Poolse, een Aldi, een Coop. Daarnaast zijn er meerdere voorzieningen voor de verschillende culturele achtergronden die zich in de wijk gevestigd hebben. Saïd geeft ons wat meer achtergrondinformatie over de wijk, waar de leefkwesties zich centraliseren (bijvoorbeeld een parkeerplaats waar veel overlast van hangjongeren wordt ervaren en het uitzendbureau waar veel last is van seizoenarbeiders). Daarnaast wandelen we even over de speelplaats van basisschool de Mikado. Hier lopen we Jan Wilms tegen het lijf, de directeur. Hij heeft van de school een ‘vreedzame school’ gemaakt, en is voor ons daarom een belangrijk persoon om iets te kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de wijk. Lees meer over zijn perspectief in deze blog.

Werken aan de wijk #hoe dan?!

Het bijwonen van de vergadering en de wandeling met Said hebben ons een duidelijker beeld gegeven over de wijk Vastenavondkamp. We hebben kennis gemaakt met verschillende professionals, hebben verhalen over ontwikkelingen in de wijk gehoord en hebben een beeld gekregen bij de kwesties die in de buurtbewonersbijeenkomst genoemd zijn. Het heeft ons veel stof tot nadenken gegeven en enthousiasme gegeven om aan de slag te gaan met Toekomstlabs alleen maar versterkt. Wel zijn we er ons van bewust dat het lastig is om aan het goed samenleven in de wijk te werken. Snelle oplossingen zijn er niet en ook zal een initiatief als een Toekomstlab niet zomaar op korte termijn grote veranderingen kunnen realiseren in de wijk. De kwesties zijn namelijk super complex. Maar we dragen graag bij vanuit de filosofie van de bewonersondersteuners en de positieve insteek om wijkopbouwende bewegingen en initiatieven te versterken.