Coronavirus: Varför du måste handla nu

Politiker, samhällsledare och företagsledare: Vad ska du göra och när?

Tomas Pueyo
Mar 16, 2020 · 27 min read

Translated from English by Corona Sverige. Detta är en översättning av en text av Tomas Pueyo. Du kan läsa originaltexten ”Coronavirus: Why You Must Act Now” här. Uppdaterad av författaren 13/3/2020. Texten reflekterar nu en uppdatering av strategier för att kontrollera kontra dämpa smittspridning (containment vs. mitigation). Länkar till översättningar till 26 språk finns längst ner i dokumentet. Skicka fler översättningar i privata meddelanden nedan. Artikeln har haft 35 miljoner visningar sista 72 timmarna.

Med allt som händer kring Coronavirus, kan det vara svårt att besluta vad man ska göra. Ska du vänta på mer information? Ska du göra något idag? Vad kan du göra?

Det är detta jag tar upp i den här artikeln, med hjälp av grafer, statistik och modeller, samt en mängd källor:

 • Hur många fall av Coronavirus kan du förvänta dig i ditt område?
 • Vad kommer att hända när dessa fall blir verklighet?
 • Vad bör du göra?
 • När?

När du har läst artikeln får du med dig detta:

Coronaviruset kommer till dig.
Det kommer med exponentiell hastighet: först gradvis, sen plötsligt finns det överallt.
Det handlar om dagar. Kanske en vecka eller två.
När det händer, så kommer sjukvården att bli överbelastad.
Människor kommer att behandlas i korridorer.
Utmattad vårdpersonal kommer att bryta ihop. Några kommer att dö.
Personalen kommer att vara tvungna att bestämma vilka patienter som ska få syre och vilka som de ska låta dö.
Det enda sättet att avvärja detta är social distansering idag. Inte i morgon. I dag.
Det betyder att hålla så många människor hemma från och med nu, med en gång.
Som politiker, samhällsledare eller företagsledare så har du både makten och ansvaret att avvärja detta.

Du kanske oroar dig för saker som: Tänk om jag överreagerar? Kommer folk att skratta åt mig? Kommer de bli arga på mig? Kommer jag se dum ut? Är det inte bättre att vänta på att andra ska ta det första steget? Kommer jag att skada ekonomin för mycket?

Men om 2–4 veckor, när hela världen är i lockdown, när de få men livsviktiga extra dagarna med social distansering som du har skapat möjlighet för kommer att ha räddat liv, då kommer ingen att kritisera dig: De kommer att tacka dig för att du fattade rätt beslut.

Ok, då kör vi.

1. Hur många fall av Coronavirus kan du förvänta dig i ditt område?

Tillväxt per land

Det sammanlagda antalet fall växte exponentiellt fram tills Kina lyckades kontrollera det. Men sen började några sippra ut ur landet och har nu utvecklat sig till en pandemi som ingen kan stoppa.

Idag är smittspridningen huvudsakligen koncentrerat till Italien, Iran och Sydkorea:

Fallen är så många i Sydkorea, Italien och Iran att det är svårt att se resten av länderna, men låt oss zooma in på hörnet längst ner till höger.

Dussinvis med länder har exponentiell tillväxt i antalet smittade. Idag är de flesta västländer.

Om denna tillväxttakt fortsätter i bara en vecka, kommer det se ut så här:

Om du vill förstå vad som kommer att hända, eller hur smittspridningen kan förebyggas, måste du titta på exempel från länder där en liknande utveckling redan skett: Kina, länder med erfarenhet av SARS och Italien.

Kina

Detta är en av de viktigaste graferna.

De orangea staplarna visar det dagliga antalet fall i Hubei-provinsen: Alltså hur många fall som bekräftades den dagen.

De grå staplarna visar det sanna antalet dagliga fall av Coronavirus. Kinesiska CDC har kommit fram till siffrorna genom att fråga patienterna om när symptomen först uppträdde i samband med att de diagnosticerades.

Ytterst viktigt är att man inte kände till det sanna antalet fall vid denna tidpunkt. Vi kan bara veta detta i efterhand. Myndigheterna vet inte att någon precis har börjat få symptom. Det får reda på det först när personen uppsöker läkare och får en diagnos.

Detta betyder att de orangea staplarna visar vad myndigheterna kände till, medan de grå visar hur verkligheten såg ut.

Den 21 januari exploderade antalet nydiagnostiserade fall (orange) med runt 100 nya fall. I verkligheten var det runt 1 500 nya fall den dagen, med en exponentiell tillväxttakt. Men det visste inte myndigheterna. De visade bara att det plötsligt uppstått 100 nya fall av den nya sjukdomen.

Två dagar senare stängde myndigheterna ner Wuhan. Vid den tidpunkten diagnosticerades ~400 personer dagligen. Lägg märke till denna siffra: de fattade beslutet att stänga staden vid bara 400 nya fall om dagen. I verkligheten uppkom 2 500 nya fall den dagen, men detta kände man inte till.

Dagen efter stängdes 15 andra städer i Hubei-provinsen ned.

Fram till den 23 januari, när Wuhan stängdes, kan du se på den grå grafen att tillväxten är exponentiell. Antalet sanna fall exploderar. Så fort Wuhan stängde ner staden kommer de nya fallen i långsammare takt. Den 24 januari, när 15 ytterligare städer stängdes ner, går antalet sanna fall (grå staplar) snabbt ner. Två dagar senare nåddes det maximala antalet sanna fall och antalet fall har minskat ända sedan dess.

Lägg märke till att de orange (officiella) fallen fortsätter att växa exponentiellt: de närmsta 12 dagarna såg det fortfarande ut som om tillväxten fortsatte att explodera. Men det gjorde den inte. Det var bara så att de fall som redan fanns nu fick tydligare symptom och sökte upp vården, och att systemet för att upptäcka nya fall hade blivit bättre.

Modellen med officiella och sanna fall är viktig. Låt oss ha konceptet i bakhuvudet när vi går vidare.

De kinesiska myndigheterna samordnade sen insatserna effektivt i de andra regionerna i Kina, och drastiska mått infördes omedelbart. Detta är resultatet:

Varje platt linje är en kinesisk region med fall av Coronavirus. Var och en hade potential att bli exponentiell, men åtgärderna som sattes in i slutet av januari stoppade viruset innan det kunde spridas.

Under tiden hade Sydkorea, Italien och Iran en hel månad på sig att dra lärdom av detta, men de gjorde det inte. De upplevde samma exponentiella tillväxt som Hubei och gick om alla de andra kinesiska regionerna innan slutet av februari.

Utvecklingen i regionen

Fallen i Sydkorea har exploderat, men har du funderat på varför inte samma sak har skett i Japan, Taiwan, Singapore, Thailand eller Hong Kong?

Taiwan kom inte ens med i grafen, eftersom de inte uppnådde den gräns på minst 50 fall som jag satt

Alla dessa länder påverkades av SARS 2003, och alla drog lärdom av det. De lärde sig hur viral och dödlig spridningen kan vara, så de visste att de måste ta Coronaviruset på allvar. Detta är anledningen till att alla deras grafer, även om de började öka mycket tidigare, inte är lika exponentiella.

Än så länge har vi tittat på Coronavirusets explosivitet, myndigheter som tar hotet på allvar, och som kontrollerar det. För resten av länderna som påverkats är historien dock en annan.

Innan jag går vidare till dem vill jag säga några ord om Sydkorea. Landet är en outlier. Coronaviruset var under kontroll för de första 30 fallen. Patient 31 var en super-spreader som smittat tusentals andra människor. Eftersom viruset sprids innan man får symptom hade viruset fått fotfäste i landet innan myndigheterna insåg allvaret. De känner nu av konsekvenserna av detta enstaka fall. Deras kontrollerande åtgärder var dock effektiva: Italien har redan passerat Sydkorea i antal fall och Iran kommer att passera det i morgon (10/3/2020).

Washington State

Du har nu redan sett tillväxten i västländerna och hur dåliga prognoserna ser ut för bara en vecka. Föreställ dig nu att åtgärder för att kontrollera smittspridningen inte införs som det gjordes i Wuhan och andra länder i öst, och resultatet är en kolossal epidemi.

Låt oss titta på några fall, som exempelvis Washington State, San Francisco-området, Paris och Madrid.

Washington State är USAs Wuhan. Antalet fall där växer exponentiellt. Antalet ligger för närvarande på 140.

Men något intressant skedde redan tidigt. Dödligheten gick genom taket. Vid ett tillfälle hade staten tre bekräftade fall och ett dödsfall.

Vi vet från andra ställen att Coronavirusets dödlighet ligger någonstans mellan 0,5 % och 5 % (mer om detta längre ner). Så hur kunde dödligheten vara 33 %?

Det visade sig att oupptäckta fall hade spritt sig i veckor. Det handlade inte bara om tre fall. Men myndigheterna kände bara till tre fall och att en person hade dött, eftersom ju sämre en människas tillstånd är, desto större är chansen att de testas.

Det är lite likt de orangea och grå staplarna i Kina. I Washington State kände man bara till de orangea staplarna (de officiella fallen) och de såg så bra ut, det fanns bara tre fall. Men i verkligheten handlade det om hundratals, kanske tusentals sanna fall.

Detta är ett problem: Vi har bara tillgång till de officiella fallen, inte det sanna antalet. Men vi behöver veta antalet sanna fall. Så hur kan vi uppskatta antalet sanna fall? Det visar sig att det finns ett par olika metoder för detta. Jag har en modell för båda , så att du kan leka med siffrorna också (direkt länk till modellen ).

För det första, kan vi gå via dödsfallen. Om människor har dött i din region kan du använda antalet dödsfall för att gissa antalet sanna fall. Vi vet ungefär hur lång tid det i genomsnitt tar mellan att en person smittas tills att den dör (17,3 dagar ). Det betyder att någon som dog den 29/2 i Washington State sannolikt smittades runt den 12/2.

Du har också tillgång till dödlighetssiffrorna. I detta scenario använder jag 1 % (vi kommer att diskutera detaljerna senare). Det innebär att runt den 12/2 fanns det redan ~100 fall i området (av dessa, dog en 17,3 dagar senare).

Använd nu den genomsnittliga fördubblingstiden för Coronaviruset (tiden det tar för antalet fall att fördubblas i genomsnitt). Det är 6.2. Det innebär att under de 17 dagar det tog för denna person att dö, så måste fallen ökat med ~8 (=2^(17/6)). Det betyder att om du inte diagnostiserat alla fall så betyder ett dödsfall idag att det finns 800 sanna fall av smitta idag.

Washington State har idag 22 dödsfall. En snabb beräkning visar att det innebär ~16 000 sanna fall av Coronavirus idag. Lika många som de officiella fallen i Italien och Iran tillsammans.

Om vi tittar på detaljerna så ser vi att 19 av dessa dödsfall har sitt ursprung i en grupp, vilket innebär att smittspridningen kanske inte är så utbredd. Om vi därför betraktar dessa 19 dödsfall som ett enda, blir antalet dödsfall i staten fyra. Uppdaterar vi modellen med den siffran får vi ändå ~3 000 sanna fall idag.

Denna metod från Trevor Bedford utgår från själva viruset och mutationer för att uppskatta det aktuella antalet fall.

Slutsatsen är att det troligtvis finns ~1 100 fall i Washington State just nu.

Ingen av dessa metoder är perfekt, men de pekar alla åt samma håll: Vi känner inte till det sanna antalet fall, men det är mycket högre än de officiella siffrorna. Det handlar inte om hundratals fall. Det handlar om tusentals, kanske fler.

San Francisco-området

Fram till den 8/3 hade San Francisco-området inga dödsfall. Det gjorde det svårt att veta hur många de sanna fallen var. Officiellt var det 86 fall, men USA testar alldeles för få människor eftersom de inte har tillräckligt många testkits. Landet har bestämt sig för att producera sina egna testkits, men detta har visat sig inte fungera .

Detta är antalet utförda tester i olika länder fram till den 3 mars:

Sources for each number here

Turkiet, ett land med noll fall av Coronavirus, testade 10 gånger fler per invånare än USA. Situationen är inte mycket bättre idag, med ~8 000 tester utförda i USA, vilket betyder att ~4 000 människor nu har testats.

Här kan du tillämpa andelen officiella fall gentemot sanna fall. Hur ska du avgöra vilket? I San Francisco-området testade de alla som hade varit på resande fot eller hade varit i kontakt med någon som hade rest, vilket innebär att de kände till de flesta reserelaterade fallen, men inga av de som uppstod via samhällsspridning. Genom att skaffa dig en uppfattning om samhällsspridningen gentemot resespridningen kan du beräkna hur många sanna fall som finns.

Jag tittade på samma andel för Sydkorea, som har väldigt bra data. När de hade 86 fall, hade 86 % av dem sitt ursprung i samhällsspridning (86 och 86% är ett sammanträffande).

Med utgångspunkt i den siffran kan du beräkna antalet sanna fall. Om San Francisco-området har 86 fall idag är det troligt att antalet sanna fall är ~600.

Frankrike och Paris

Frankrike hävdar att landet har 1 400 fall idag och 30 dödsfall. Genom att använda de två metoderna ovan får du en spännvidd på mellan 24 000 och 140 000 fall.

Det sanna antalet Coronavirus fall i Frankrike i dag är troligtvis mellan 24 000 och 140 000.

Låt mig upprepa detta: antalet sanna fall i Frankrike är troligtvis mellan en och två storleksordningar fler än de officiella rapporterna.

Tror du mig inte? Låt oss titta på grafen från Wuhan igen.

Om du lägger ihop de orangea staplarna fram till den 22/1 får du 444 fall . Lägg nu ihop alla de grå staplarna. Det blir upp till ~12 000 fall. Så när Wuhan trodde att de hade 444 fall, hade de egentligen 27 gånger fler. Om Frankrike tror att de har 1 400 fall idag, kan de mycket väl ha tiotusentals.

Samma räkneexempel gäller också för Paris. Med ~30 fall inne i staden, rör sig antalet sanna fall troligtvis om hundratals, kanske tusentals. Med 300 fall i Ile-de-France-regionen, kan det sammanlagda antalet i regionen redan vara mer än tiotusentals.

Spanien och Madrid

Spaniens siffror är mycket lika Frankrikes (1 200 fall jämfört med 1 400, och båda har haft 30 dödsfall). Det betyder att samma regler gäller: Spanien har troligtvis upp emot 20 000 sanna fall redan.

I Comunidad de Madrid regionen, med 600 officiella fall och 17 dödsfall, är det sammanlagda sanna antalet fall troligtvis mellan 10 000 och 60 000.

Om du läser detta och säger till dig själv: “Omöjligt, detta kan inte vara sant”, så tänk bara på detta: När Wuhan hade detta antal fall var de redan i lockdown.

När de hade samma antal fall som vi idag ser i länder som USA, Spanien, Frankrike, Iran, Tyskland, Japan, Nederländerna, Danmark, Sverige eller Schweiz, var Wuhan redan i lockdown.

Om du säger till dig själv: “Hubei är bara en region”, så låt mig påminna dig om att den har nästan 60 miljoner invånare, alltså fler än Spanien och samma antal som Frankrike.

2. Vad kommer att hända när dessa fall av Coronavirus bryter ut?

Coronaviruset är redan här. Det är dolt och det växer exponentiellt.

Vad kommer att hända i våra länder när det träffar oss? Detta kan vi faktiskt veta med säkerhet eftersom det redan hänt i flera städer. De bästa exemplen är Hubei och Italien.

Dödlighet

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar dödligheten till 3,4 % (% av människor som blir smittade av Coronaviruset och sedan dör). Denna siffra är tagen ur sitt sammanhang så låt mig förklara det lite mer ingående.

Det beror helt och hållet på landet och tidpunkten: mellan 0,6 % i Sydkorea och 4,4 % i Iran. Så vilket är det? Vi kan använda ett knep för att ta reda på det.

De två sätt du kan beräkna dödligheten på är dödsfall / sammanlagt antal fall och dödsfall / avslutade fall. Det första kommer troligtvis att vara en underskattning, eftersom många öppna fall fortfarande kan leda till dödsfall. Det andra är en överskattning, eftersom dödsfall stängs snabbare än tillfrisknanden.

Jag tittade på hur båda utvecklar sig över tid. Båda dessa siffror kommer att konvergera mot samma resultat vid den tidpunkt då alla fall är stängda, så om du projicerar tidigare trender in i framtiden kan du göra en gissning på vad den slutliga dödligheten kommer att hamna på.

Det är detta du kan se i statistiken. Kinas dödlighet är nu mellan 3.6 % och 6.1 %. Om du projicerar det in i framtiden ser det ut att konvergera mot ~3.8%-4%. Detta är dubbelt så högt som de nuvarande estimaten och 30 gånger värre än influensan.

Men siffran består av två helt skilda realiteter: Hubei och resten av Kina.

Hubeis dödlighetssiffror kommer troligtvis att konvergera mot 4,8 %. Samtidigt kommer siffran för resten av Kina troligtvis att konvergera mot ~0,9 %:

Jag har också kartlagt siffrorna för Iran, Italien och Sydkorea, de enda länderna med tillräckligt antal dödsfall för att statistiken ska vara någorlunda relevant.

Irans och Italiens dödsfall / totalt antal fall konvergerar båda mot 3–4 %. Min gissning är att dessa också kommer att sluta någonstans kring denna siffra.

Sydkorea är det mest intressanta exemplet eftersom siffrorna är fullständigt osammanhängande: dödsfall / totalt antal fall är bara 0,6 %, medan dödsfall / avslutade fall ligger på enorma 48 %. Min uppfattning är att det är något unikt som händer där. För det första, så testar de alla (med så många öppna fall kommer dödsfallen att se låga ut), och de lämnar fallen öppna längre (så att fallen avslutas snabbt när patienten dör). För det andra så har de väldigt många sjukhusplatser (se graf 17.b). Det kan också finnas andra skäl som vi inte känner till. Det som är relevant är att dödsfall / fall har legat på runt 0,5 % sedan början, vilket antyder att siffran kommer att fortsätta ligga kvar där, troligtvis starkt pådrivet av sjukvården och krishanteringen.

Det sista relevanta exemplet är kryssningsfartyget Diamond Princess: med 706 fall, 6 dödsfall och 100 friskförklarade ligger dödligheten på mellan 1 % och 6,5 %.

Lägg märke till att åldersspridningen i varje enskilt land kommer att påverka utfallet: eftersom dödligheten är mycket högre för äldre människor, så kommer länder med en äldre befolkning som Japan genomsnittligt att drabbas hårdare än länder med yngre profil som Nigeria. Väderfaktorer kan också spela in, speciellt luftfuktighet och temperatur, men det är fortfarande oklart hur detta påverkar smittspridning och dödlighet.

Detta är vad du kan ta till dig:

 • Med undantag för detta, så kommer länder som är förberedda uppnå dödlighet på ~0,5 % (Sydkorea) till 0, 9% (resten av Kina).
 • Länder som blir överväldigade får en dödlighet på mellan ~3 % och 5 %.

Sagt på ett annat sätt: Länder som handlar snabbt kan minska antalet dödsfall med en faktor av 10, och då räknas bara dödligheten. Att handla snabbt minskar också drastiskt antalet fall, vilket gör detta till ännu mer av en no-brainer.

Länder som handlar snabbt minskar antalet dödsfall med minst 10x.

Så vad behöver ett land göra för att vara förberett?

Hur ser påfrestningarna på systemet ut?

Omkring 20 % av fallen kräver sjukhusinläggning, 5 % av fallen kräver intensivvård och runt 2,5 % kräver intensivbehandling , med hjälpmedel som ventilatorer eller ECMO (extrakorporal membranoxygenerering ).

Problemet är att hjälpmedel som ventilatorer och ECMOer inte enkelt kan tillverkas eller inköpas. För några år sedan hade USA till exempel ca 250 ECMO-maskiner totalt.

Så om du plötsligt har 100 000 människor som smittats kommer många av dem att vilja testas. Runt 20 000 kommer att behöva läggas in på sjukhus, 5 000 kommer att behöva intensivvård och 1 000 kommer att behöva utrustning som det inte finns tillräckligt av idag. Och det gäller bara 100 000 fall.

Då tar man inte heller med i beräkningen utrustning som masker. Ett land som USA har bara 1 % av de masker de behöver för att täcka vårdpersonalens behov (12 miljoner N95, 30 miljoner kirurgiska jämfört med de 3,5 miljarder som behövs). Om väldigt många fall uppstår samtidigt räcker bara maskerna de första två veckorna .

Länder som Japan, Sydkorea, Hong Kong eller Singapore, samt kinesiska regioner utanför Hubei, har varit förberedda och kunnat ge patienter den omsorg de behöver.

Men resten av västvärlden är på väg åt samma håll som Hubei och Italien. Så vad är det som händer?

Hur ett överväldigat sjukvårdsystem ser ut

Berättelserna om vad som har skett i Hubei och Italien börjar bli märkligt lika varandra. Hubei byggde två sjukhus på tio dagar, men de blev ändå helt överväldigade.

Båda klagade på att sjukhusen översvämmades av patienter. De blev tvungna att behandla dem överallt: i korridorer, väntrum…

Vårdpersonalen fick gå omkring i timmar med samma skyddsutrustning, eftersom det inte fanns tillräckligt många att byta om till. Resultatet är att personalen inte kan lämna ett smittat område i timtal. När de väl gör det, kollapsar de, uttorkade och utmattade. Skiftarbete existerar inte längre. Pensionärer tvingas tillbaka i arbete för att täcka behovet. Människor som inte har kunskaper om sjukvård måste utbildas över en natt för att utföra kritiskt viktigt arbete. Alla har jour, hela tiden.

Åtminstone tills de själva blir sjuka. Detta sker ofta, eftersom de konstant exponeras för viruset, utan tillräckliga skyddskläder. När det händer måste de också gå i karantän i 14 dagar, när de inte kan jobba. I bästa fall missar de två veckor. I värsta fall dör de.

Värst är det på intensivvårdsavdelningarna där patienter måste dela ventilatorer och ECMOer. I verkligheten är det omöjligt att dela dessa, så vårdpersonalen måste bestämma vilka patienter som ska få använda dem. Alltså vem som får leva och vem som får dö.

“Efter några dagar fick vi välja. […] Inte alla kan intuberas. Vi fattade beslut efter ålder och hälsa.” — Christian Salaroli, Italiensk läkare.

Medical workers wear protective suits to attend to people sickened by the novel coronavirus, in the intensive care unit of a designated hospital in Wuhan, China, on Feb. 6. (China Daily/Reuters), via Washington Post

Allt detta är det som driver ett sjukvårdssystem till en dödlighet på ~4 % i stället för ~0,5 %. Om du vill att din stad eller ditt land ska vara en av de som får en dödlighet på 4 procent, låt bli att göra något idag.

3. Vad bör du göra?

Plana ut kurvan

Detta är nu en pandemi. Den kan inte elimineras. Det vi kan göra är att minska följderna.

Vissa länder har gjort detta exemplariskt. Det bästa exemplet är Taiwan, som även om landet har starka kopplingar till Kina endast har färre än 50 fall. Denna nya forskningsartikel beskriver de åtgärder de införde tidigt — samtliga fokuserade på att kontrollera smittspridningen.

De har lyckats kontrollera viruset, men de flesta länder saknar denna kunskap och har inte gjort det. De tvingas nu spela ett annat spel: dämpa effekterna. De behöver göra virusets spridning så harmlös som möjligt.

Om vi dämpas smittan så mycket som möjligt så kommer sjukvården att kunna hantera fallen mycket bättre, vilket kommer driver ner dödligheten. Om vi dessutom sprider ut fallen över tid, kan vi också komma till ett läge där hela samhället kan vaccineras, vilket eliminerar risken helt. Så vår målsättning är därför inte att eliminera Coronavirussmitta. Det är att senarelägga den.

Source

Ju mer vi senarelägger fall, desto bättre kan sjukvården fungera, dödligheten kommer att vara lägre, och en större andel av invånarna kommer att hinna vaccineras innan de smittas.

Så hur planar vi ut kurvan?

Social distansering

Det finns något väldigt enkelt vi kan göra som fungerar: social distansering.

Om du tänker tillbaka till Wuhan-grafen kan du se att så fort staden sattes i lockdown så gick fallen ned. Det beror på att människor inte interagerade med varandra och därför spreds inte viruset.

Nuvarande vetenskaplig konsensus är att detta virus kan spridas inom två meters avstånd om någon hostar. Annars faller dropparna på marken och infekterar dig inte.

Den värsta smittan finns på ytor: Virus överlever upp till 9 dagar på olika ytor som metall, keramik och plast . Det innebär att saker som dörrhandtag, bordsytor och hissknappar kan vara förfärliga smittkällor.

Det enda sättet att verkligen dämpa detta är genom social distansering: Hålla människor hemma så mycket som möjligt, så länge som möjligt, tills detta drar sig tillbaka.

Detta har redan fungerat tidigare. Nämligen under influensaepidemin 1918, vanligtvis kallad spanska sjukan.

Vad vi lärde oss från influensaepidemin 1918

Grafen visar hur Philadelphia handlade sent och därför upplevde en enorm dödlighetstopp. Jämför det med St Louis, som handlade snabbt.

Titta sen på Denver, som införde åtgärder med släppte på dem för tidigt. De upplevde en dubbel topp, där den andra var högre än den första.

Om du generaliserar detta finner du:

Grafen visar hur många fler dödsfall per stad som uppstod beroende på hur snabbt åtgärder sattes in under influensan 1918. Till exempel satte en stad som St Louis in åtgärder 6 dagar tidigare än Pittsburgh, och fick mindre än hälften så många dödsfall per invånare. I genomsnitt halverades dödfallen genom att införa åtgärder 20 dagar tidigare.

Italien har äntligen insett detta. De stängde först ner Lombardiet på söndag, och en dag senare, på måndag, insåg de sitt misstag och bestämde sig för att sätta hela landet i lockdown.

Förhoppningsvis kommer detta att ge resultat under de närmsta dagarna. Dok kommer det ta en eller två veckor för att vara säkra. Kom ihåg Wuhan-grafen: det var en försening på 12 dagar mellan det ögonblick när staden stängdes ner och att de officiella fallen (orange staplar) började minska.

Hur kan politiker bidra till social distansering?

Frågan politiker står inför idag är inte om de bör göra något, utan snarare vad som är rätt åtgärder att vidta.

Att kontrollera en epidemi sker i flera steg, det börjar med förberedelse och slutar med att sjukdomen utrotats. Men det är för sent för de flesta möjligheterna idag. Med det antal fall vi ser idag är de enda två möjligheterna som kvarstår för politiker kontrollerande åtgärder och dämpande åtgärder.

Kontrollerande åtgärder

Kontrollerande åtgärder innebär att säkerställa att alla fall identifieras, kontrolleras och isoleras. Det är vad Singapore, Hong Kong, Japan och Taiwan har lyckats med så bra: De har varit mycket snabba med att begränsa inresande, identifiera sjuka, isolera dem omedelbart, använda omfattande skyddsutrustning för att skydda vårdpersonalen, spårat alla kontakter, satt dem i karantän… Detta fungerar enormt bra när ett samhälle är förberett och utför åtgärderna i ett tidigt skede, och dessutom behöver man inte stoppa upp ekonomin för att det ska fungera.

Jag har redan framhållit Taiwans tillvägagångssätt. Men Kinas är också bra. Hur långt dessa länder är villiga att gå för att kontrollera viruset är ofattbart. Till exempel så använde de upp till 1 800 team på fem personer som spårade varje smittad individ, all de hade interagerat med och alla de som de in sin tur interagerat med dem, och isolerade hela gänget. Detta är hur de har kunnat kontrollera viruset i ett land med över en miljard människor.

Detta är det västländerna inte har gjort. Och nu är det för sent. Det senaste uttalandet från USA om att majoriteten av resor från Europa nu förbjudits är en kontrollerande åtgärd för ett land som redan har tre gånger så många fall som Hubei hade när regionen stängdes ner, och antalen växer exponentiellt. Hur kan vi veta om det räcker? Det visar sig att vi kan veta det genom att se på Wuhans reseförbud.

Denna graf visar hur Wuhans reseförbud påverkade förseningen av epidemin. Bubblornas storlek visar antalet dagliga fall. Den översta linjen visar antalet fall om inget görs. De två andra linjerna visar påverkan av att 40 % respektive 90 % av resor elimineras. Detta är en modell som skapats av epidemiologer , eftersom vi inte kan veta helt säkert.

Om du inte tycker att du kan se någon större skillnad så ser du rätt. Det är väldigt svårt att se någon förändring i epidemins utveckling.

Forskare uppskattar att Wuhans reseförbud bara försenade i spridningen i Kina med 3–5 dagar totalt .

Så hur trodde forskarna att dämpad smittöverföring skulle påverka förloppet?

Den översta raden är samma information som du sett tidigare. De två andra raderna visar minskande spridningstakt. Om spridningstakten minskar med 25 % (genom social distansering), planas kurvan ut och toppen försenas med hela 14 veckor. Minskas spridningstakten med 50 %, syns inte ens epidemin inom ett kvartal.

De amerikanska myndigheternas reseförbud på europeiska resor är bra: det har troligtvis köpt oss några få timmar, kanske en dag eller två. Men inte mer än så. Det räcker inte. Det utgör en kontrollerande åtgärd när det som nu krävs är dämpande åtgärder.

När hundratals eller tusentals fall utvecklas i befolkningen räcker det inte längre att hindra fler människor från att komma in, att spåra befintliga fall och isolera deras kontakter. Nästa nivå är dämpande åtgärder.

Dämpande åtgärder

Dämpande åtgärder kräver massiv social distansering. Människor måste sluta umgås med varandra för att minska spridningstakten (R), från R=~2–3 som viruset följer utan åtgärder till under 1, så att det så småningom dör ut.

Dessa åtgärder kräver att man stänger ner företag, butiker, kollektivtrafik, skolor och upprätthåller stängningarna… Desto värre situationen är, desto värre blir den sociala distanseringen. Ju tidigare massiva åtgärder införs, desto kortare tid behöver de upprätthållas, desto enklare blir det att identifiera fall i ett tidigt skede, och desto färre människor smittas.

Detta är vad Wuhan tvingades göra. Detta är vad Italien tvingades acceptera. Eftersom när viruset utbrett sig hejdlöst så är den enda åtgärden att omedelbart stänga ner alla infekterade områden för att stoppa spridningen.

Med tusentals officiella fall — och tiotusentals sanna fall — är detta vad länder som Iran, Frankrike, Spanien, Tyskland, Schweiz och USA nu behöver göra.

Men de gör det inte.

Några företag erbjuder anställda att arbeta hemifrån, vilket är fantastiskt.
Några stora arrangemang har ställts in.
Några påverkade områden sätter sig själva i karantän.

Alla dessa åtgärder bromsar viruset. Det minskar spridningstakten från 2,5 till 2,2, kanske 2. Men det räcker inte för att få ner siffran under 1 under en längre period för att stoppa epidemin. Och om vi inte kan göra det, så behöver vi komma så nära 1 som möjligt så länge som möjligt, för att plana ut kurvan.

Så då blir frågan: Vilka är de avvägningar vi kan göra som minskar R? Detta är den meny som Italien presenterat för resten av oss:

 • Ingen kommer in eller ut från stängda områden, med undantag för bevisliga familjerelaterade eller yrkesmässiga grunder.
 • Förflyttningar inom dessa områden bör undvikas om de inte krävs av pressande personliga eller yrkesmässiga grunder som inte kan senareläggas.
 • Personer med symptom (luftvägsinfektioner och feber) “rekommenderas starkt” att hålla sig hemma.
 • Vanlig semesterledighet för vårdpersonal upphävs
 • Nedstängning av alla utbildningsinstitutioner (skolor, universitet…), träningscentrum, museum, skidanläggningar, kulturella och sociala centran, simbassänger och teatrar.
 • Barer och restauranger håller begränsad öppettid från 06.00 till 18.00 med minst en meters avstånd mellan alla på platsen.
 • Alla pubar och klubbar måste stänga.
 • All kommersiell aktivitet måste ske på minst en meters avstånd från kunder. Där detta inte kan genomföras måste verksamheten stänga. Tempel kan hålla öppet så länge distanseringsregeln garanteras.
 • Besökstid på sjukhus begränsas.
 • Arbetsrelaterade möten måste senareläggas. Hemarbete ska uppmuntras.
 • Alla sportevenemang och tävlingar, offentliga och privata, ställs in. Viktiga evenemang kan hållas bakom lyckta dörrar.

Två dagar senare la de till : ”Nej, ni måste faktisk stänga alla icke-samhällskritiska verksamheter nu. Så nu stänger vi ner alla kommersiella aktiviteter, kontor, caféer och butiker. Endast transport, apotek och matbutiker får hålla öppet.”

En metod är att stegvis öka åtgärderna. Tyvärr så ger detta viruset dyrbar tid att fortsätta spridas. Om du vill vara säker, handla som Wuhan. Folk kanske kommer att klaga nu, men de kommer att tacka dig senare.

Hur kan företagsledare bidra till social distansering?

Om du är en företagsledare och vill veta vad du kan göra, så är din bästa resurs Stanna hemmaklubben .

Detta är en lista över sociala distanseringsprinciper som införts av amerikanska teknikbolag, 328 hitintills.

De inkluderar frivilligt eller pålagt hemarbete, och begränsningar på besök, resor och evenemang.

Det finns fler beslut som varje företag måste fatta, som exempelvis hur de ska hantera timanställda, om kontoret ska hållas öppet eller inte, hur man ska genomföra intervjuer, vad man ska göra med cafeterior… Om du vill veta hur mitt företag, Course Hero, har hanterat några av dessa frågeställningar, och se en modell för information till anställda, så är detta det som mitt företag använde (view only version here).

4. När?

Det är mycket möjligt att du har hållit med mig om allt jag sagt hitintills redan från början, och att du bara undrar när du ska ta alla beslut jag pekar på. För att säga det på ett annat sätt, vilka triggers ska vi tillämpa för varje åtgärd.

Riskbaserad modell för triggers

För att lösa detta, har jag skapat en modell (direct link to copy).

Den gör det möjligt att uppskatta det troliga antalet fall i ditt område, sannolikheten för att dina anställda redan är smittade, hur det kommer att utveckla sig över tid och hur det hjälper dig fatta beslut om du borde hålla öppet.

Modellen ger oss information som exempelvis:

 • Om ditt företag hade 100 anställda i Washington State-området, med 11 Coronavirus dödsfall per den 8/3, så var chansen att minst en av dina anställda smittats 25 %, och du borde ha stängt omedelbart.
 • Om ditt förtag hade 250 anställda mestadels i San Francisco-området (San Mateo och Santa Clara-distrikten, som tillsammans hade 22 officiella fall per den 8/3 och antalet sanna fall troligtvis var minst 54), så var chansen att minst en anställd smittats ~2 % per den 9/3, och du borde därför också ha stängt ditt kontor.
 • [Uppdaterat 12/3] Om ditt företag är beläget i Paris (intramuros), och har 250 anställda, så är det chansen idag 95 % att en av dina anställda har Coronaviruset, och du bör stänga ditt kontor i morgon.

Modellen använder kategorier som “företag” och “anställd”, men samma modell kan tillämpas på vad som helst: skolor, kollektivtrafik… Så om du bara har 50 anställda I Paris, men alla tar tåget och kommer i kontakt med tusentals andra människor så är plötsligt möjligheten för att minst en av dem smittas mycket högre och du bör stänga kontoret omedelbart.

Om du fortfarande tvekar för att ingen har symptom, så måste du inse att 26 % av smittan sker innan symptom uppstår .

Är du del av en grupp ledare?

Dessa uträkningar är egoistiska. De ser på varje firmas risk individuellt, och tillåter oss att ta så mycket risk vi vill fram till dess att Coronavirusets oundvikliga hammare spikar igen dörren till kontoret.

Men om du är del av en grupp ledare inom en affärsverksamhet eller politiker, så gör du inte bara beräkningar för ett företag, utan för helheten. Räkneexemplet blir då: Vad är sannolikheten för att någon av våra firmor smittats? Om du är del av en grupp med 50 företag, med vardera 250 anställda i genomsnitt, låt oss säga i San Francisco-området, så är chansen 35 % att minst en av firmorna har en smittad anställd, och chansen är 97 % att detta stämmer nästa vecka. Jag har lagt till en flik i modellen där du kan utforska detta.

Sammanfattning: Kostnaden av att vänta

Det kanske känns skrämmande att fatta ett beslut idag, men det är inte så du borde tänka på det.

Denna teoretiska modell visar olika grupper: en inför inte sociala distanseringsåtgärder, en inför dem på dag ’n’ av ett utbrott, den andra på dag ’n+1’. Alla siffrorna är helt fiktiva (jag valde att de skulle spegla det som skedde i Hubei, med ~6 000 nya fall om dagen som värst). De är bara till för att illustrera hur viktig en enda dag kan vara för att försena något som växer exponentiellt. Du kan se att en-dags-förseningen toppar senare och högre, men sen konvergerar de dagliga fallen mot noll.

Med vad gäller för kumulativa fall?

I denna teoretiska modell som delvis liknar Hubei, innebär att vänta en extra dag att man skapar 40 % fler fall! Så om myndigheterna i Hubei hade förklarat lockdown 22/1 istället för 23/1, kunde de kanske ha minskat antalet fall med svindlande 20 000.

Och kom ihåg, detta gäller bara fall av smitta. Dödligheten skulle vara mycket högre eftersom det inte bara skulle leda till 40 % fler dödsfall, kollapsen inom sjukvården skulle också bli mycket mer omfattande, vilket skulle leda till en dödlighet på upp till 10x högre siffror som vi såg tidigare. Så en en-dags-skillnad i social distanseringsåtgärder ger ett exploderande antal dödsfall i din grupp genom att skapa fler fall och öka dödligheten.

Detta är ett exponentiellt hot. Varje dag räknas. Om du senarelägger beslutet med en enda dag, bidrar du inte till några få extra fall. Det finns troligtvis redan hundratals eller tusentals fall i ditt samhälle. Varje dag som social distansering inte tillämpas kommer fallen att växa exponentiellt.

Sprid ordet

Detta är troligtvis enda gången under de senaste tio åren som du kan rädda liv genom att dela en artikel. Vi måste förstå hur vi kan avvärja en katastrof. Tiden för handling är nu.

Detta är en text översatt av Kristina Turner, originalet är skrivet på engelska av Tomas Pueyo. Du kan läsa originaltexten här: ”Coronavirus: Why You Must Act Now” .

Tomas Pueyo

Insights about Growth, including Coronavirus Growth

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store