Go to Trenta.io
About
Trenta.io
Trenta.io aims to bring beautiful design to open-source desktops
Note from the editor

Trenta.io aims to bring beautiful design to open-source desktops

Editors
Go to the profile of Trenta.io
Go to the profile of KevDoy
KevDoy
Visual & Web Designer. https://kevdoy.com
Writers
Go to the profile of KevDoy
KevDoy
Visual & Web Designer. https://kevdoy.com