Challenge Game: successen en nieuwe uitdagingen!

Hanneke de Graaff en Annet Willigenburg werken samen aan het vernieuwen en structureren van de werkwijze bij vakoverstijgende projecten op UniC. Sinds januari 2016 storten zij zich een dag(-deel) per week op project ‘Challenges 3.0’, met als doel een gestructureerde aanpak die leidt tot creatieve en tegelijk leerzame uitkomsten.

De design thinking-cyclus in beeld

De design cyclus (zie afbeelding) is hierbij steeds leidend, de 4 fasen uit die cyclus passen we ook toe op ons eigen werk-en denkproces: allereerst het inventariseren van wensen en mogelijkheden (INLEVEN) en het onderzoeken van bestaande methodieken en theorieën (SCHERPSTELLEN). Daarnaast het ontwerpen van nieuw materiaal (ONTWERP / PROTOTYPE); om dit daarna in de praktijk te testen bij collega’s en leerlingen (TESTEN EN DELEN!) — en het materiaal uiteindelijk ook weer te verbeteren!

Lees hier hoe het ons vergaat:

Eind maart 2016 blogden we voor het eerst, over onze uitdagingen rondom het vernieuwen van werkvormen en lesmateriaal. Daarbij hoorde het onderzoeken, brainstormen en peilen van wensen bij leerlingen en collega’s.

Begin juni schreven we over de stand van zaken en mogelijke vervolgstappen. We bleven ondertussen steeds evalueren en bijstellen, om de input van leerlingen en collega’s mee te nemen.

De wens was om voor leerlingen een helder ondersteunend raamwerk te creëren om bovenstaande design-cyclus te doorlopen, waarbij de docent hen tijdens het werkproces voorziet van passende begeleiding en feedback. Maar hoe moest dit eruit komen te zien? Het eureka-moment kwam ineens vlak voor het eind van het schooljaar: de nieuwe werkwijze moest in spelvorm worden gegoten!

Zo was het idee van de ‘Challenge Game’ geboren. Voor elke fase (inleven — scherpstellen — ontwerpen / prototype — testen en delen) hebben we verschillende werkvormen uitgewerkt, ingedeeld naar hoofd (denken, puzzelen, informatie verzamelen), hart (voelen, ervaren, verplaatsen) en handen (doen, maken ondernemen). Dit schooljaar begon met een ‘race tegen de klok’: het af krijgen van een gedrukte pilot-versie van de Challenge Game! Met versterking van stagiaire Nienke met haar frisse kritische blik en enórm creatief improvisatievermogen en geduld van vormgeefster Caro was het op 26 september dan eindelijk zo ver: een tastbaar, werkbaar kaartspel!

De pilot-versie eindelijk ‘live’ in handen!

De eerste groepen leerlingen zijn er nu mee aan het oefenen. Leerjaar 4 op een ‘geleide’ manier; waarbij wij per fase aangeven welke werkvorm er gebruikt gaat worden. Daarbij vragen we tussendoor ook weer feedback op deze ingezette werkvormen aan de leerlingen. Ook proberen we steeds rekening te blijven houden met eerder verzamelde inzichten, bijvoorbeeld:

“Je kunt ook met een deel van de designcyclus oefenen. Zeker de eerste keer is het heel intensief om meteen de hele cyclus goed te doorlopen.”

Bij de volgende vierdejaars challenge zal er voor iedere fase een keuzemenu van 2 á 3 werkvormen zijn, voor de derde en laatste challenge mogen leerlingen per fase zelf voor werkvormen kiezen.

In leerjaar 5 zijn leerlingen al meer ervaren met het concept van challenges en is al eerder met Design Thinking gewerkt. Daarom zijn zij ook al op basis van ‘vrije kaartkeuze’ aan de slag geweest, waarbij leerlingen in iedere fase zelf mochten bepalen welke werkvorm zij wilden inzetten. Ook daaruit bleek weer een uitdaging, namelijk dat het kiezen van de juiste kaart (en deze dan ook goed te doorlopen) nog wel complexer is dan wij hadden ingeschat!

De kaartenset gesorteerd ;)

Ook de deelbaarheid met collega’s en externen gaan we vergroten, om ook weer feedback te verzamelen voor het verbeteren van het product.

We begonnen met het demonstreren van het spel aan collega’s in de sectie Maatschappij, op de studiedag van 12 oktober. Reacties waren enthousiast; “Oh fijn, dat ga ik meteen gebruiken!”. Daarna hebben we het spel aan alle collega’s gepitcht op de verbindingssessie van 24 oktober. Door diverse collega’s is ook alweer constructief kritische input gegeven, die we bijhouden en straks weer gaan verwerken! Verder geven we op 16 november een workshop op een ‘Edcamp’ van ON030 op de Werkplaats. Later dit schooljaar wordt er ook nog een bijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden, wanneer precies laten we uiteraard nog weten!

En wordt vervolgd, want in de tussentijd zijn we hard bezig met het verzamelen van feedback op onze ‘pilot-versie’, waarbij we natuurlijk weer toe werken naar een nóg beter eindproduct! Zo doen we ons best om méér dan alleen de maatschappijvakken te betrekken, een aantal werkvormen worden nog aangepast en de kaartenset kan nog worden uitgebreid met aanvullend materiaal!

De uiteindelijke versie van de Challenge Game zal ook beschikbaar worden voor verspreiding. Want natuurlijk staat voorop dat we mooi en uitdagend onderwijs willen voor iedereen!

Hier alvast een voorproefje van één van de kaarten; Inleven met je hoofd d.m.v. een interview: