5. Github Görev Yönetimi (Issues) ve Organizasyon

Issues ( Görev Yönetimi)

Yapılacak işleri, sorunları kaydedebileceğimiz, listeleyebileceğimiz, yönetebileceğimiz bir ekran.

https://guides.github.com/features/issues/
yeni issue
issue’lerim
milestone oluşturma
milestone listesi
etiket ekleme
issue’ye yorum yazma

Organizasyon

Organizasyon, birden çok kişi (projeye dahil olmalarını onayladığımız) ile proje geliştirme işlemidir diyebiliriz.

organizasyon oluşturma
Organizasyonu kurma
  1. Write : Bütün repository’leri clone, pull, push etme yetkileri vardır.
  2. Read : Bütün repository’leri clone, pull etme yetkileri var.
  3. None : Bu üye sadece public olan repository’leri clone ve pull edebilir. Ayrıca atandığı takımın repository’lerini ve bireysel olarak atandığı repository’leri görebilir.
izin seviyeleri
üye ekleme
üyeyi davet eme
organizayona katılmayı onaylamak
takım oluşturma
grup üyeleri ve grubun sahibleri
grubun takımları
projeyi transfer etme
transfer onaylama işlemi
takım erişimi
respository’i gruba verildi.

Notes about anything

Notes about anything