Superbuur #3, Mariska: ‘Ik hoef er écht geen chocola of wijn voor terug; dat ik zelf ook spullen kan lenen, is de beloning’

Er is eigenlijk maar één ding dat Mariska van Zanten (44) niet uitleent: haar backpack. ‘Ik zou wel gek zijn! Mijn tas is heilig voor me. En ik weet dat-ie van reizen nou eenmaal slijt.’ Wat ook is gesleten van (veel) reizen, vertelt Mariska, is de mate waarin ze aan haar spullen is gehecht. En dus leent ze verder álles uit waar buren maar om vragen: de beamer, haar laptop, haar skibroek… Noem maar op. ‘Heb ik de racefiets weleens uitgeleend?’ peinst Mariska als we haar het lijstje voorleggen. ‘Nou ja, blijkbaar wel.’ Ze klikt makkelijker op ‘ja, heb ik’ als mensen een leuk of bijzonder verhaal bij hun oproep hebben. Zo brengt het uitlenen Mariska regelmatig in aanraking met veel leuke mensen en initiatieven in aanraking, zoals de Buurtcamping en het Bankjescollectief, waarbij ze vervolgens zelf ook betrokken raakte. Kortom: Peerby levert niet alleen een berg gedeelde spullen op, maar ook nuttige sociale contacten. Mariska zegt er bij het uitlenen vaak nadrukkelijk bij dat ze er géén cadeautje voor terug wil: ‘Wat ik ervoor terugkrijg, is dat ik zelf ook dingen kan lenen. Dat ik onderdeel ben van het netwerk.’ Zelf leent ze bijvoorbeeld vaak dvd-boxen van een buur die ze via Peerby leerde kennen. En de buurvrouw van één huis verder kwam ook een keer aanzetten met een tas vol dvd’s. ‘Die had mijn oproepje gezien, ze zei: meid, je kan ook gewoon aanbellen hoor.’


Teruglezen: Superbuur Bart drinkt ‘n biertje mee bij de mensen aan wie hij zijn statafels uitleent. En ook Superbuur Breg bood meer dan 500x haar spullen te leen aan. ‘Een fiets wordt er ook niet beter van als je ‘m niet gebruikt.’


Het kapitaal van Peerby is niet uit te drukken in euro’s of bitcoins — nee, het bestaat uit schroevendraaiers, slijptollen en statafels (en boormachines, en partytenten, en staafmixers, en…). Het staat niet op een bankrekening, maar het ligt in schuurtjes, op zolders, en in keukenkastjes verspreid door het hele land. Peerby’s kapitaal, dat zijn de duizenden spullen die onze leden iedere dag aan elkaar uitlenen. En natuurlijk de eigenaars van die spullen, die hun buren helpen zonder er iets voor terug te verwachten. Sommige van die eigenaars noemen we liefkozend Superburen: zij boden hun spullen al vaker dan 500 keer aan de buren aan. De komende tijd stellen we er, met gepaste trots, een paar aan je voor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.