Brand strategy is fundamenteel in het uitbouwen van een business. Het bepaalt alles wat je doet en hoe je het doet.

Image for post
Image for post

Afgelopen jaar was met veel ups en downs, meer over dit in mijn vorig bericht. In februari ging ik terug op zoek naar mijn passie en dat bleek na even zoeken brand strategy te zijn. In dit bericht vertel ik wat het is, wie het nodig heeft en waarom. Als laatste sluit ik af waarom ik het zo goed vind aansluiten bij mezelf.

Ruggengraat voor een bedrijf

Eerst en vooral is brand strategy vertaald naar het Nederlands gewoon merkstrategie. En ja, ik gebruik de Engelse term omdat ik dit cooler vind klinken. English is echt nice.

Brand strategy kan je bekijken als een soort van handleiding of ook wel ruggengraat voor een bedrijf. …


Ongeveer een jaar geleden nam ik de beslissing om mijn bedrijf te verlaten. Ik blik terug op de ups en downs die ik tegen kwam.

Image for post
Image for post

27 jaar, bedrijf verkocht en relatief tijd “genoeg” om me niet druk te maken over een nieuwe uitdaging. What’s not to love? Niet allemaal rozengeur en maneschijn blijkt achteraf. Goede en mindere periodes wisselen zich af. Als ik terugkijk, kan ik afgelopen jaar indelen in 4 fases.

Nadat de kogel door de kerk was, voelde ik me in eerste instantie opgelucht. Dit gevoel was slechts van korte duur.

Na individuele voorbereidingen hebben we samengezeten om tot een prijs te komen en bijhorende voorwaarden. Uiteraard werd de continuïteit en werking van het bedrijf vooropgesteld. Na onze koppen een namiddag bij elkaar te steken, hebben we elkaar de hand geschud en hadden we een informeel akkoord op papier. …


Hoe een eigen bedrijf kan aanvoelen als een gouden kooi en welke stappen ik doorlopen heb om dit gevoel te doorbreken.

Image for post
Image for post

4 februari 2019, de dag dat ik publiek maakte dat ik mijn bedrijf zou verlaten. In een LinkedIn bericht schreef ik het volgende:

Na een jaar vol zelfreflectie heb ik gemerkt dat ik niet meer de uitdaging vind zoals de jaren voorheen. Om deze reden heb ik de beslissing genomen om het schip te verlaten en me (terug) in het onbekende te wagen.

Uiteraard was ik trots (en ben ik nog steeds) op wat ik in 6 jaar had opgebouwd maar tegen eind 2018 kwam er meer en meer een gevoel in me op dat ik me niet meer bezig hield met wat ik graag doe. …

About

Robin De Cnodder

Brand strategist & creative marketeer. Mijn ervaringen in ondernemen. https://www.robindecnodder.be/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store