Brand strategy is fundamenteel in het uitbouwen van een business. Het bepaalt alles wat je doet en hoe je het doet.


Ongeveer een jaar geleden nam ik de beslissing om mijn bedrijf te verlaten. Ik blik terug op de ups en downs die ik tegen kwam.

Fase 1 — Stressvolle verkoopperiode


Hoe een eigen bedrijf kan aanvoelen als een gouden kooi en welke stappen ik doorlopen heb om dit gevoel te doorbreken.

Robin De Cnodder

Brand strategist & creative marketeer. Mijn ervaringen in ondernemen. https://www.robindecnodder.be/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store