Ongeveer een jaar geleden nam ik de beslissing om mijn bedrijf te verlaten. Ik blik terug op de ups en downs die ik tegen kwam.

Fase 1 — Stressvolle verkoopperiode

Hoe een eigen bedrijf kan aanvoelen als een gouden kooi en welke stappen ik doorlopen heb om dit gevoel te doorbreken.

Robin De Cnodder

Brand strategist & creative marketeer. Mijn ervaringen in ondernemen. https://www.robindecnodder.be/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store