Brand strategy is fundamenteel in het uitbouwen van een business. Het bepaalt alles wat je doet en hoe je het doet.

Ruggengraat voor een bedrijf

Eerst en vooral is brand strategy vertaald naar het Nederlands gewoon merkstrategie. En ja, ik gebruik de Engelse term omdat ik dit cooler vind klinken. English is echt nice.


Ongeveer een jaar geleden nam ik de beslissing om mijn bedrijf te verlaten. Ik blik terug op de ups en downs die ik tegen kwam.

Fase 1 — Stressvolle verkoopperiode

Nadat de kogel door de kerk was, voelde ik me in eerste instantie opgelucht. Dit gevoel was slechts van korte duur.


Hoe een eigen bedrijf kan aanvoelen als een gouden kooi en welke stappen ik doorlopen heb om dit gevoel te doorbreken.

Robin De Cnodder

Brand strategist & creative marketeer. Mijn ervaringen in ondernemen. https://www.robindecnodder.be/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store