ด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้การทำงานในรูปแบบ WFE , WFH ถูกนำมาใช้เพื่อประกอบกับแผนการดำเนินธุรกิจอย่าง BCP (Business Continuous Plan) โดยพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในสำนักงาน ซึ่งการทำงานรูปแบบนี้แม้จะสร้างความสะดวกสบายในการทำงาน แต่สำหรับองค์กรก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้ธุรกิจได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งความซับซ้อนของความเสี่ยงเองที่มีมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่นานขึ้น ตลอดจนเครื่องมือในการทำงานที่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน ด้วยเหตุผลเหล่านี้อาจเป็นเหตุทำให้เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ ทำให้องค์กรอาจถูกโจรกรรมข้อมูลของลูกค้า ซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิด ทำให้เสียทั้งชื่อเสียงของธุรกิจ จนนำไปสู่การสูญเสียความมั่นใจในระบบของลูกค้า ว่าองค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลการค้าได้อีกด้วย

ปัจจุบันหากพูดถึงการให้บริการหรือการเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ละธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากการโจมตีของ Ransomware , Zero-day malware หรือ Phishing ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบ อีกทั้งยังมีการขโมยตัวตนของผู้ใช้งาน เป็นต้น…


ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น เป็นผลทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของแต่ละองค์กรไม่สามารถปกป้องได้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมไปถึงการใช้งานในปัจจุบันขององค์กรหรือธุรกิจเองที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) ทั้งการใช้งานระบบ Cloud หรือ แอปพลิเคชันซึ่งต้องสามารถใช้งานได้จากทุกแพลตฟอร์ม ไปจนถึงใช้งานได้จากทุกพื้นที่ และ ทุกภูมิภาค (WFH , Remote Worker )

อย่างไรก็ตามเมื่อมองลึกลงไปที่ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มันกลับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้อง ดูแล ใช้งาน หรือ รักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือนวัตกรรมด้านนี้อย่างไม่จบไม่สิ้น และตลอดช่วงปี 2020 ถึง ต้นปี 2021 ที่ผ่านมาผู้ดูแลแต่ละองค์กรต้องเผชิญหน้ากับ ภัยคุกคาม Ransomware ที่มีการโจมตีหลายระบบมากขึ้น และ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง อย่าง Maze , DearCry หรือ NetWalker เป็นต้น แต่ละองค์กรต่างปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบที่มีอยู่จะสามารถปกป้ององค์กรได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากผลการรายงานของ Acronis พบว่าการโจมตีของ Ransomware เกิดขึ้นทุก 11 วินาที และเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน…


จากการสำรวจของ Gartner ได้รายงานว่า ถ้า IT ขององค์กรมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่สามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องหรือปกติ อันเนื่องมาจากระบบเสียหายหหรือหยุดชะงัก ทำให้องค์กร ต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้ระบบสามารถดำเนินการต่อได้ หรือสูญเสียโอกาสด้านธุรกิจ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น โดยสาเหตุของการเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะเกิดมาจาก

  • ระบบ Infrastructure ที่มีอยู่มีความซับซ้อนมากเกินไป ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ
  • ขาดการประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบที่ใช้งานอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ทำให้ยากต่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  • ข้อจำกัดด้านบุคลากรที่อาจจะมีน้อย หรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป
Source: Red Hat

สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทำให้จำเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่จะเข้ามาช่วยป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับระบบงาน ในส่วนของ Red Hat infrastructure ด้วย Red Hat Smart Management

Red Hat Smart Management เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการ Red Hat Enterprise Linux มีความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะติตดั้งบน On-Premises, Virtual หรือ Cloud โดย Red Hat Smart Management ได้รวมเอาความสามารถของ Red Hat Satellite เข้ามาด้วย เพื่อเข้ามาช่วยกำหนดแผนการ หรือวิธีการป้องกันให้กับ Red Hat Enterprise Linux ไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับ Operating System หรือหยุดการทำงานโดยกระทันหัน…


Photo by Fabian Blank on Unsplash

ในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการบริหารจัดการ Azure Subscription ครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราควรจัดระเบียบการใช้งานให้ดีเพื่อให้สามารถควบคุม กำหนดนโยบาย รวมไปถึงการดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ การที่จะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนั้นการกำกับดูแลเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดก็คือ การวางแผน การออกแบบโครงสร้างการใช้งาน


สำหรับในวันนี้ เรื่องที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟท์แวร์พวกเครื่องมือต่างๆ ที่มีให้เราได้ใช้งานในลักษณะ remote worker การทำงานนอกสถานที่ในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพื่อไม่ให้ธุรกิจของทุกคนต้องสะดุดเพราะเหตุการณ์คับขันจะมีอะไรบ้างที่สามารถช่วยเหลือให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤติ ต่างๆ เหล่านั้นได้ เรามาดูกันครับ

Image by StockSnap from Pixabay

เครื่องมือใกล้ๆ ตัว เครื่องมือที่ 1: Microsoft 365

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากครับ Office 365 เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ productivity ซึ่งนั้นก็คือ การใช้ในการทำงานนั่นเอง หากแต่ในปัจจุบันนี้ Office 365 นั้น ไม่ได้เป็นแค่ Microsoft Office ที่ใช้ทำงานเอกสารอีกต่อไป ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้น ทาง Microsoft ได้ใส่คุณสมบัติต่างๆ เข้ามามากมาย ทั้งในเรื่องของความสามารถของตัว Office เองก็ดี ทั้งในเรื่องของ Collaboration ก็ดี ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆ บนโลกใบนี้


เมื่อพูดถึง SD-WAN ในความเข้าใจเดิม คือมีอุปกรณ์ที่มีหัวท้ายเชื่อมต่อ Network ถึงกัน ทำหน้าที่ในการ Deduplication, Compression และ Caching เพื่อทำให้การส่งข้อมูลถึงกัน ลดการใช้งาน Bandwidth ของ Network และเพิ่มความเร็วมากขึ้นเมื่อมีการเรียกหรือดึงใช้งานข้อมูลเดิมซ้ำๆ กัน แต่เมื่อเทคโนโลยีความเร็วของ Network ถูกพัฒนาความเร็วอย่างก้าวกระโดด ทำให้บทบาทของ SD-WAN มีความจำเป็นน้อยลง แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เทคโนโลยีของ SD-WAN ได้พัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีทำให้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง และเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะกับองค์กร หรือ หน่วยงานที่มีจำนวนสาขามากๆ ที่จำเป็นต้องใช้ Network เพื่อเชื่อมต่อถึงกัน เรามาดูว่าเทคโนโลยีของ SD-WAN แบบใหม่เป็นอย่างไร

Key หลักที่ SD-WAN เทคโนโลยีใหม่จะต้องมี

  • Centralized Management
  • Router
  • Threat Protection
  • WAN Optimization
  • Cloud Integrated
  • Firewall

SD-WAN แบบเดิมจะมีเฉพาะในส่วนของ WAN Optimization และ Router บางส่วนเท่านั้น แต่เทคโนโลยีของ SD-WAN สมัยใหม่จะต้องมีครบทั้ง 6 ส่วน เรามาดูกันว่าเทคโนโลยี SD-WAN ของ Barracuda เป็นยังไงบ้าง

Barracuda SD-WAN

Barracuda SD-WAN มีเทคโนโลยีที่คลอบคลุมทั้ง 6 ส่วนด้วยกัน เรามาดูกันว่าแต่ละส่วนของ Barracuda SD-WAN ทำหน้าที่อะไรกันบ้าง…


Image by xresch from Pixabay

ในโลกของการทำงานส่วนใหญ่มักขับเคลื่อนไปด้วยชุดข้อมูล (Data) จำนวนมหาศาลที่ทุกองค์กรต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัท หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไฟล์งานของลูกค้า, Database, Report หรือ ไฟล์รูปภาพ เป็นต้น ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นกลไกลหลักที่ช่วยให้การทำงานของทุกองค์กรนั้น สามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ ซึ่งความสำคัญของ Data นี่เองที่ทำให้เหมือนมีแรงดึงดูดเหตุต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ (ซึ่งจะได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้) เปรียบเสมือนลูกสาวมหาเศรษฐีพันล้านที่โดนลักพาตัวไป หรือจะเป็นเหตุการณ์ขั้นร้ายแรง (Disaster) ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ดั่งการระเบิดของ Super Nova ที่ลบล้างทุกอย่างไปหมดสิ้น กลายเป็นว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีอยู่จริงไปเลย ข้อมูลที่สูญหายก่อให้เกิดผลที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึงในวงกว้าง ทั้งการสูญเสียรายได้ การปฏิบัติงานของพนักงานกลายเป็นอัมพาต หรือที่ร้ายแรงไปกว่านั้น อาจทำให้ความไว้วางใจของลูกค้านั้นสูญหายไปในชั่วพริบตา…


เรื่องเด่นสำหรับทุกๆ ท่านที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีของคลาวนด์ คงไม่พ้นเรื่องของการที่เราต้องการทดสอบ หรือ อยากเห็นหน้าตาของคลาวนด์ แพลตฟอร์ม หน้าตาเป็นอย่างไร หลายๆ ท่านอยากลองใช้งานเพื่อสร้างความคุ้นเคย หลายๆ ท่านเข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายไม่น่าที่จะมี Free Account หรือ เจ้า Free Account ที่ว่านี้ไม่ใช้ของที่ใช้ได้ฟรีๆ ตามที่เขากล่าวกัน

เอาล่ะเรามาคุยในเรื่องนี้กัน แน่นอนว่าหลายท่านยังคงแคลงใจในเรื่องนี้ว่าตกลงเป็นอย่างไรกันแน่ Free Account มีจริงๆ ไหม ผมขอตอบแบบนี้ครับว่า มีครับ ในรูปแบบ “ฟรี แบบมีเงื่อนไข” แต่ต้องบอกว่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก การใช้งาน ฟรี แบบมีเงื่อนไข ได้ไม่น้อยเลยครับ เรามาคุยกันครับในเรื่องของ Microsoft Azure Free Account ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และบนนั้นมีอะไรให้เราใช้งาน

การสร้าง Free Account สำหรับ Azure

Azure เป็นคลาวนด์แพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่า most powerful ที่สุด ณ เวลานี้ Azure เองมี resource มากมายสำหรับให้ใช้งานทั้งในการ develop และ run application ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Web App, VMs, Kubernetes, Logic Apps รวมไปถึง Database, AI (Cognitive Service) และอีกมากมาย

บริการต่างๆ ที่กล่าวมานั้นเราสามารถใช้ได้ฟรี 12 เดือน แบบมีเงื่อนไขในการใช้งาน นั่นหมายความว่าเขาจำกัด quota สำหรับการใช้งานนั่นเอง แต่ก็เพียงพอครับสำหรับการที่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจ Microsoft Azure ให้มากขึ้น เริ่มจากการสมัคร Free Account ได้ที่ https://azure.microsoft.com/free/


แม้ภาวะวิกฤต COVID-19 จะยังคงอยู่ แต่ธุรกิจก็ยังต้องดำเนินต่อไปในภาวะการรูปแบบใหม่ ที่ทำให้ทุกองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ทาง Ingram Micro เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Digital Transformation จะขอแนะนำ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี “พนักงานดิจิตอลอัจฉริยะที่ทำงานได้ 24 ชั่วโมง” สามารถทำงานต่างๆ ที่อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ของท่านสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติอย่างเต็มประสิทธิภาพ

วันนี้เรามีตัวอย่างองกรค์ที่นำ RPA ไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้เวลาทำงานคืนมามากกว่า 2,500 ชั่วโมง ซึ่งก็คือ DBS Bank หนึ่งในธนาคารขนาดใหญ่ของ สิงคโปร์ ใกล้ๆ บ้านเรานี่เอง โจทย์ใหญ่ของธนาคารนี้คือ การปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ การใช้งานที่ยอดเยี่ยม โดยธนาคารมีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 12 ล้านคน ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย DBS Bank เล็งเห็นและ มุ่งเน้นความสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรณ์ไปสู่ Digital Transformation และต้องการลดระบบที่เป็นการทำงานแบบ manual ไปสู่ระบบที่เป็น Automatic มากยิ่งขึ้น…


ในปัจจุบันรูปแบบของการปกป้องข้อมูลจากความเสียหายต่างๆ นั้น ไม่สามารถมุ่งประเด็นไปแค้ในเรื่องของ Backup/Recovery ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การมองที่สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือ Human Error หรือ อุบัติเหตุ หากแต่มีปัจจัยต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับข้อมูล รวมไปถึงระบบงานได้ ตามปกติสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องของการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นนั้น จะพบว่าเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียมักจะมาจาก การลบไฟล์ผิด การฟอร์แมตผิด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกคือ ข้อมูลถูกทำลายโดยไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด พาร์ทิชั่นเสีย ปิดเครื่องผิดวิธี ไฟตก เครื่องดับบ่อยๆ และ Bad Sector ของฮาร์ดดิสก์

Photo created by Rawpixel.com

แต่ในปัจจุบันสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช้เพียงปัจจัยภายในเท่านั้น ปัจจัยภายนอกที่เรามิอาจควบคุมได้ ปัจจัยภายนอกที่ได้กล่าวถึงนี้จะเป็นภัยคุกคามที่อยู่ในรูปแบบของ malware ransomware เวปไซด์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น เว็บไซด์ที่มี malware แฝงตัวอยู่ นับว่าตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างปัญหาให้เราได้ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ Acronis จึงได้มีการสร้างแนวคิดในรูปแบบที่เรียกว่า Acronis Cyber Protect ขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยไม่ใช่มุ่งเน้นแค่ในเรื่องของ Backup และ Recover เท่านั้น…

Ingram Micro Thailand

อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store