Jak się będę uczył robić aplikacje mobilne pod iOS?

W ramach konkursu “Daj Się Poznać” zobowiązałem się do dzielenia się postępami w moim projekcie, o którym pisałem tu. Ale nie podzieliłem się jeszcze z wami tym, jak sam zamierzam się uczyć.

W sobotę pisałem o MacKozerze w kontekście uczenia dzieciaków, ale to również dzięki niemu poznałem stronę Hacking with Swift. Czyli pomysł w sam raz dla mnie, bo kurs programowania od totalnych podstaw w języku Swift. Wydany w formie odpłatnego ebooka, ale z możliwością czytania online bezpłatnie. Kurs jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do najnowszej wersji XCode i samego języka.

Mimo że ostatnio pisałem o uczeniu innych, teraz to ja siądę w szkolnej ławce i będę poznawał od podstaw programowanie na iOS. Nauka przebiega w praktycznej formie, bo buduje się proste aplikacje, jednocześnie poznając bogate możliwości języka i bibliotek oraz dowiadując się, jak korzystać z XCode. Myśle, że po przerobieniu kilku pierwszych tutoriali będę miał już jako-takie pojęcie i zasiądę do kodowania na poważnie.


Ktoś z was ma dla mnie jakieś wskazówki na początek? Może też zaczynaliście swoją naukę pisania w Swift od tego kursu? A może znacie inne, lepsze materiały dla zaawansowanych w innych językach, ale nie znających specyfiki aplikacji mobilnych, XCode ani Swift? 👋

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.