Stormberg
Published in

Stormberg

Fra arbeidsufør til butikksjef

Da Trine møtte veggen hadde hun aldri trodd hun skulle komme seg i arbeid igjen. I dag er hun butikksjef for Stormberg Svolvær, og en ressurs for de rundt seg.

“En opptur for meg er å mestre. Å klare noe jeg har strevd for, eller når jeg har nådd et mål jeg har satt meg. Det er også en opptur for meg er å kunne hjelpe andre, for så å se at de lykkes”

Trine var knapt fylt 20 år da hun møtte veggen og opplevde at hele verden gikk i svart. Året før hadde hun flyttet fra hjembyen Svolvær for å studere i Bodø. Hun ville starte på nytt og legge alt vanskelig hun hadde opplevd i barndommen bak seg.

Da alt gikk i svart
Trine gikk på sosionomutdanningen og hadde store planer, men slik ble det ikke. Våren 2007 opplevde Trine at alle planene falt i grus. Hun måtte flytte tilbake til Svolvær for å få hjelp. Årene som fulgte ble vanskelige og Trine gikk til intensiv psykiatrisk behandling i nesten seks år. Hun slet med angst og depresjoner, og i perioder var hun så langt nede at hun måtte legges inn.

– På det tidspunktet kunne jeg aldri se for meg at jeg ville klare å ha en vanlig jobb igjen. Jeg var jo egentlig en jente som alltid hadde vært aktiv og deltatt på mye, men jo lenger man er utenfor, jo mindre tro har man på å få det til, sier Trine.

Arbeid som medisin
Det var da Trine hadde det som verst at hennes behandler foreslo at hun skulle prøve å jobbe, i stedet for å øke medisinene. Trine begynte med arbeidstrening to timer to ganger i uken hos Stormberg.

– Bare tanken på å treffe mennesker skremte meg, og det verste var å komme seg til jobb. Samtidig hadde jeg et brennende ønske om duge til noe, om å være nyttig, forteller Trine.

Gradvis kunne Trine øke lengden på arbeidsdagen, og etter en stund gikk det fint å jobb 40 %. Da muligheten åpnet seg noen år senere tok Trine oppfordringen, og søkte på jobben som butikkleder. Den jobben har hun håndtert utmerket.

Trine ønsker at enda flere skal få muligheten til å jobbe tilrettelagt, og på den måten få en vei inn i arbeidslivet.

- Det er så viktig å føle at man er til nytte og kan bidra. Jeg håper flere virksomheter tør å gi folk en sjanse, ellers kan man gå glipp av så utrolig mye arbeidskapasitet, sier Trine.

I Stormberg har vi som mål at 25% av alle som rekrutteres skal være mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet. Les mer om inkluderende arbeidsliv i Stormberg her

Les også:

Ida — Stormberger

--

--

--

På Stormbergbloggen treffer du Stormbergmedarbeidere og våre samarbeidspartnere. Du kan lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ida Kristine Moe

Ida Kristine Moe

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

More from Medium

CS373 Spring 2022: Nathan Whyte

CS371p Spring 2022: Scarlett Shires, Week 13

CS373 Spring 2022: Maria Gu

pentaho 8.2, mac, java, installation, blank screen, SWT