Διαπερουσιακό Μοντέλο Αποθεματικών BTC προς Ροές (S2FX)

Αυτή είναι μια μετάφραση του νέου άρθρου του χρήστη PlanB.

Σύνδεση με το τρέχον άρθρο εδώ.

Σύνδεση με το λογαριασμό του στο Twitter εδώ.

Σύνδεση με τη μετάφραση του αρχικού άρθρου εδώ.

Εισαγωγή

Το μοντέλο αναλογίας αποθεματικών προς ροές Bitcoin- Stock-to-Flow (S2F) Bitcoin (BTC) δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019 [1].

Το αρχικό μοντέλο BTC S2F είναι ένας τύπος που βασίζεται σε μηνιαία δεδομένα S2F και τιμών. Εφόσον τα δεδομένα καταχωρούνται με χρονική σειρά, είναι ένα μοντέλο χρονοσειρών. Αυτό το μοντέλο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ποσοτικών αναλυτών σε όλο τον κόσμο. Πολλοί έχουν επαληθεύσει τη συσχέτιση μεταξύ του μοντέλου S2F και της τιμής του BTC [2] [3] [4].

Tρέχον μοντέλο S2F

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το μοντέλο S2F, συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαβάσετε το αρχικό άρθρο επειδή εξηγεί το υπόβαθρο και την ορολογία. (μετάφραση του αρχικού άρθρου)

Σε αυτό το άρθρο ενισχύω τη βάση του τρέχοντος μοντέλου S2F, αφαιρώντας το χρόνο και προσθέτοντας άλλα στοιχεία (ασήμι και χρυσό) στο μοντέλο. Το νέο αυτό μοντέλο ονομάζεται Διαπερουσιακό Μοντέλο Αποθεματικών BTC προς Ροές (S2FX). Το μοντέλο S2FX επιτρέπει την αποτίμηση διαφορετικών στοιχείων όπως ασημί, χρυσό και BTC με έναν τύπο.

Πρώτον, θα περιγράψω την έννοια των μεταβάσεων φάσης, επειδή εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης για τα BTC και S2F. Εξηγεί γιατί το μοντέλο S2FX είναι σημαντικό.

Δεύτερον, θα περιγράψω το μοντέλο S2FX, πώς λειτουργεί και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα.

Μεταβαλλόμενες φάσεις

Οι μεταβαλλόμενες φάσεις είναι μια σημαντική υπόθεση στην κατανόηση του μοντέλου S2FX. Κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων, τα περιουσιακά στοιχεία αποκτούν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Οι μεταβάσεις είναι συχνά ασυνεχείς. Τρία παραδείγματα μεταβαλλόμενων φάσεων είναι:

 1. Νερό
 2. Αμερικάνικο δολάριο
 3. BTC

Νερό

Το κλασικό παράδειγμα των μεταβαλλόμενων φάσεων είναι το νερό. Το νερό υπάρχει σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις (καταστάσεις): στερεό, υγρό, αέριο, ιονισμένο. Είναι όλα νερό, αλλά το νερό έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες σε κάθε φάση.

Αμερικάνικο δολάριο

Οι μεταβαλλόμενες φάσεις υπάρχουν επίσης στη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, το Δολάριο ΗΠΑ έχει μεταμορφωθεί από χρυσό νόμισμα (Ένα δολάριο = 371,25 κόκκοι καθαρού ασημιού = 24 κόκκοι χρυσού), σε χαρτί που υποστηρίζεται από χρυσό (“Σε χρυσό νόμισμα πληρωτέο στον κομιστή κατόπιν ζήτησης”), σε χαρτί που δεν υποστηρίζεται από τίποτα (“Αυτό το σημείωμα είναι νόμιμο χρήμα για όλα τα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά”). Αν και το λέμε συνεχώς Δολάριο, το Δολάριο έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες σε αυτές τις τρεις φάσεις.

BTC

Το ίδιο ισχύει και για το BTC. Οι Nic Carter και Hasu δείχνουν στη μελέτη του 2018 πώς και η αντίληψη επί του BTC άλλαξε με την πάροδο του χρόνου [5].

Αυτές οι ρητορικές αντίληψης για το BTC φαίνονται πολύ συνεχείς στο γράφημα. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε τις αντιλήψεις με οικονομικά ορόσημα (και αργότερα S2F και δεδομένα τιμών), μοιάζουν πολύ με φάσεις με πιο απότομες μεταβάσεις:

 1. “Απόδειξη της ιδέας” -> μετά τη Λευκή Βίβλο Bitcoin [6]
 2. “Πληρωμές” -> μετά την ισοτιμία USD (1BTC = 1 $)
 3. “E-Gold” -> μετά το 1ο μισό, σχεδόν ισοτιμία χρυσού (1BTC = 1 ουγκιά χρυσού)
 4. “Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο” -> μετά το δεύτερο μισό (ορόσημο συναλλαγών 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ημερησίως, νομική σαφήνεια στην Ιαπωνία και την Αυστραλία, αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης σε CME και Bakkt)

Αυτά τα τρία παραδείγματα μεταβαλλόμενων φάσεων στο νερό, στο δολάριο ΗΠΑ και στο BTC προσφέρουν μια νέα προοπτική για το BTC και το S2F. Είναι σημαντικό να μην σκέφτεστε μόνο σε όρους συνεχών χρονοσειρών αλλά και σε φάσεις με απότομες μεταβάσεις. Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου S2FX, μελετώ το BTC σε κάθε του φάση ως ένα νέο περιουσιακό στοιχείο, με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Ένα λογικό επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των σταδίων εξέλιξης ή μεταβαλλόμενων φάσεων BTC.

BTC S2F Cross Asset (S2FX) — Διαπερουσιακό Μοντέλο Αποθεματικών BTC προς Ροές (S2FX)

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα μηνιαία δεδομένα BTC S2F και σημεία τιμών που χρησιμοποιούνται στο αρχικό μοντέλο S2F. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει οπτικά τέσσερις ομάδες δεδομένων.

Αυτές οι τέσσερις ομάδες δεδομένων θα μπορούσαν πράγματι να υποδείξουν τις μεταβαλλόμενες φάσεις.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός αυτών των ομάδων δεδομένων μπορεί να γίνει ελαχιστοποιώντας την απόσταση μεταξύ μηνιαίων δεδομένων BTC και ομάδων δεδομένων. Χρησιμοποιώ έναν γενετικό αλγόριθμο (ελαχιστοποιώντας την απόλυτη απόσταση) για να ποσοτικοποιήσω τα συμπλέγματα δεδομένων. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε διαφορετικούς αλγόριθμους ομαδοποίησης (π.χ. αλγόριθμος k-means).

Καθένα από τα τέσσερα αναγνωρισμένα συμπλέγματα BTC έχει έναν πολύ διαφορετικό συνδυασμό αξίας αγοράς S2F που φαίνεται να είναι συνεπής με τα halvings και τις μεταβαλλόμενες ρητορικές γύρω από το BTC.

 1. BTC “Απόδειξη της Έννοιας” (S2F 1.3 και αγοραία αξία 1 εκατ. $)
 2. BTC “Πληρωμές” (S2F 3,3 και αγοραία αξία 58 εκατ. $)
 3. BTC “E-Gold” (S2F 10,2 και αγοραία αξία 5,6 δισεκατομμυρίων $)
 4. BTC «Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο» (S2F 25,1 και αγοραία αξία 114 δισεκατομμύρια $)

Όπως το νερό και το δολάριο ΗΠΑ, αυτές οι τέσσερεις ομάδες δεδομένων για το BTC αντιπροσωπεύουν τέσσερα διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, το καθένα με διαφορετική ρητορική και χαρακτηριστικά. Το BTC “ Απόδειξη της Έννοιας “ με S2F 1.3 και μόνο $1 εκ. αγοραία αξία είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιουσιακό στοιχείο από το BTC “Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο” με S2F 25 και $114 δις. αγοραία αξία.

Αναθεωρώντας την μελέτη με την νέα προοπτική μεταβαλλόμενων φάσεων των BTC ως διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, μπορώ τώρα να προσθέσω άλλα στοιχεία όπως το ασήμι και ο χρυσός στο μοντέλο. Αυτό το καθιστά ένα πραγματικό μοντέλο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά το ασήμι και το χρυσό, χρησιμοποιώ τους αριθμούς αποθεματικών και ροών από την πρόσφατη ανάλυση των Jan Nieuwenhuijs [7] και ultimo τιμές Δεκεμβρίου 2019 από το TradingView.

5. Ασημί S2F 33,3 και αγοραία αξία 561 δις. δολάρια

6. Χρυσό S2F 58,3 και αγοραία αξία 10,088 δις. δολάρια

Το γράφημα δείχνει τα τέσσερα ποσοτικοποιημένα συμπλέγματα δεδομένων BTC (συν τα αρχικά μηνιαία δεδομένα BTC για συσχέτιση), ασήμι και χρυσό. Σχηματίζουν μια τέλεια ευθεία γραμμή.

Χρησιμοποιώ ανάλυση παλινδρόμησης για να φτιάξω το μοντέλο S2FX. Σημειώστε ότι μια μεγάλη διαφορά με το αρχικό μοντέλο S2F είναι ότι χρησιμοποιώ δεδομένα ασημιού και χρυσού S2F και αγοραίας αξίας στην ανάλυση παλινδρόμησης. Το μοντέλο S2FX δείχνει μια σημαντική σχέση μεταξύ του S2F και της αγοραίας αξίας αυτών των έξι περιουσιακών στοιχείων (χαμηλή τιμή p-Τιμές F-Δοκιμών και συντελεστές χαμηλών τιμών p-Values) με τέλεια εφαρμογή (99,7% R2).

Το ποσοτικό αυτό μοντέλο S2FX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας της επόμενης φάσης/συμπλέγματος BTC (το BTC S2F θα είναι 56 το 2020–2024):

Αξία αγοράς = exp (12.7598) * 56 ^ 4.1167 = $5.5 τρις.

Αυτό μεταφράζεται σε τιμή BTC (δεδομένου υπάρχουν 19εκ. BTC το 2020–2024) ίση με $288K.

Η πρόβλεψη τιμής BTC είναι σημαντικά υψηλότερη από $55K στην αρχική μελέτη. Λάβετε υπόψη ότι το μοντέλο S2FX είναι ένα πρώτο βήμα που δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί και ελεγχθεί από άλλους.

Σημείωση 1: Αν και έξι παρατηρήσεις είναι χαμηλές, ωστόσο εκτιμώ τα αποτελέσματα του μοντέλου S2FX ως σχετικά. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην προσθήκη περισσότερων στοιχείων στην ανάλυση. Ωστόσο, τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία έχουν χαμηλές τιμές S2F (≤1) και επομένως δεν είναι ενδιαφέρουσα. Αντίθετα, τα διαμάντια που έχουν υψηλό S2F, έχουν όμως πολύ περίπλοκη αποτίμηση (ακατέργαστα /επεξεργασμένα, καράτια, διαφορετικά χρώματα, φωτεινότητα, κλπ).

Σημείωση 2: Το μοντέλο S2FX επιτρέπει παρεμβολές, αντί για επέκταση του αρχικού μοντέλου S2F. Το αρχικό μοντέλο S2F κάνει μια πρόβλεψη που δεν εμπίπτει στο εύρος δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του μοντέλου. Το νέο μοντέλο S2FX κάνει μια πρόβλεψη που εμπίπτει στο εύρος δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του τύπου.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο ενισχύω τη βάση του τρέχοντος μοντέλου S2F αφαιρώντας το χρόνο και προσθέτοντας άλλα στοιχεία (ασήμι και χρυσό) στο μοντέλο. Αυτό το νέο μοντέλο ονομάζω το μοντέλο Διαπερουσιακό Μοντέλο Αποθεματικών BTC προς Ροές (S2FX). Το μοντέλο S2FX επιτρέπει την αποτίμηση διαφορετικών στοιχείων όπως ασημί, χρυσό και BTC με έναν τύπο.

Έχω εξηγήσει την έννοια των μεταβαλλόμενων φάσεων. Οι μεταβαλλόμενες φάσεις εισάγουν έναν νέο τρόπο σκέψης για το BTC και το S2F. Αυτό οδήγησε στο μοντέλο S2FX.

Ο τύπος μοντέλου S2FX ταιριάζει τέλεια στα δεδομένα (99,7% R2).

Το μοντέλο S2FX εκτιμά την αγοραία αξία της επόμενης φάσης του BTC (το BTC S2F θα είναι 56 το 2020–2024) στα $5,5 τρις. Αυτό μεταφράζεται σε τιμή BTC (δεδομένου 19M BTC το 2020–2024) στα $288,000.

Στερεώνοντας γνωστά γεγονότα από την αρχική μελέτη S2F, το μοντέλο S2FX προσφέρει έναν νέο τρόπο σκέψης για τη μετάβαση του BTC στην πέμπτη φάση.

Σύνδεση με το λογαριασμό του στο Twitter εδώ.

Βιβλιογραφικές αναφορές

[1] PlanB@100trillionUSD, Modeling Bitcoin’s Value with Scarcity, Mar 2019

[2] Nick Emblow, Falsifying Stock-to-Flow As a Model of Bitcoin Value, Aug 2019

[3] Marcel Burger, Reviewing “Modelling Bitcoin’s Value with Scarcity”, Sep 2019

[4] Mannuel Andersch, Is Bitcoin outshining gold?, Sep 2019

[5] Nic Carter, Hasu@Hasufl, Visions of Bitcoin — How major Bitcoin narratives changed over time, Jul 2018

[6] https://bitcoin.org/bitcoin.pdf — Satoshi Nakamoto, 2008

[7] Jan Nieuwenhuijs, How Much Silver Is Above Ground?, Dec 2019

₿its & Pits 🚀