Říct, či neříct?

Mám zaměstnavatele
informovat, že mám epilepsii?

Lucie Kluzova
Epizóna
Published in
4 min readMar 22, 2021

--

Čeká vás pohovor do nové práce a přemýšlíte, jestli při něm hovořit o epilepsii? Máte pochybnosti, zda současnému zaměstnavateli říct o své diagnóze? Nejste sami. Mnoho lidí s epilepsií se během svého pracovního života setkává s obdobným dilematem. Podle nedávného výzkumu Společnosti E, zamlčuje svou diagnózu před zaměstnavatelem přibližně 20 % lidí s epilepsií v Česku. Co je ale lepší? Říct, či neříct? Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Několik podnětů k zamyšlení, které vám z pohledu psycholožky při rozhodování mohou pomoci najdete v tomto článku.

Rozhodování o tom, zda svému zaměstnavateli sdělit, že máte epilepsii, nemusí být vůbec jednoduché. Podobně jako jiná rozhodnutí s sebou sdělení diagnózy může nést pozitiva i negativa, která je třeba dopředu zvážit.

Sdělení diagnózy může přinášet pozitiva

Sdělení diagnózy zaměstnavateli může být velmi přínosné. V případě záchvatu budete mít jistotu, že zaměstnavatel i spolupracovníci vědí, jak reagovat, což vám může zajistit pocit bezpečí. Zaměstnavatel vám také může poskytnout efektivnější podporu v případě měnícího se zdravotního stavu, než kdyby o onemocnění nevěděl.

Pokud bude zaměstnavatel o vaší diagnóze vědět, můžete s ním také domluvit takové pracovní podmínky, které vyhovují oběma stranám s ohledem na vaše potřeby. Pokud je to třeba vzhledem k záchvatům nutné, může vám například posunout začátek pracovní doby, přiřazovat pouze denní směny nebo zajistit, abyste se nepohybovali sami v uzamčeném prostoru.

Pozitiva sdělení diagnózy se nemusí týkat pouze vás. Může mít rovněž širší společenský dosah. Postavení lidí s epilepsií se může totiž zlepšit jen tehdy, bude-li onemocnění detabuizované a zaměstnavatelé získají se zaměstnanci s epilepsií vlastní zkušenost. Proto, i v případě, že onemocnění nemá na vaši práci vliv, zvažte informování zaměstnavatele. Dobrá zkušenost zaměstnavatele může být prvním krokem ke zlepšení celkového pohledu na lidi s epilepsií na trhu práce.

Strach ze sdělení diagnózy zaměstnavateli

Epilepsie byla historicky opředena řadou mýtů, které vedly ke stigmatizaci lidí s tímto onemocněním. Kvůli tomu bylo v minulosti dokonce z pohledu zaměstnavatelů a personalistů lepší svou diagnózu při ucházení o práci tajit.[1]

I když se doba mění a epilepsie už pro společnost není zdaleka takovým strašákem, lidé se stále mohou setkávat i s negativní reakcí na své onemocnění. Právě nejistota ohledně toho, jak zaměstnavatel na zjištění diagnózy zareaguje, bývá příčinou, proč o epilepsii někteří lidé raději mlčí.[2]

Strach a nejistota jsou naprosto přirozené. Je však důležité vědět, čeho se obáváte. Jen tak můžete svůj strach překonat.

Možná to máte podobně. Možná se bojíte diskriminace, toho, že vás do zaměstnání nepřijmou, nebo se naopak obáváte, aby s vámi někdo nezacházel v rukavičkách.

Když budete své pocity znát, snáz se můžete zamyslet nad tím, z čeho pramení. Třeba zjistíte, že váš strach vyvěrá z negativní pracovní zkušenosti v minulosti nebo jen z nejistoty z neznámého. Jednoduše, zkuste si zvědomit, jak to vlastně máte a proč.

Například pokud váš strach pramení ze špatné předchozí zkušenosti, je dobré si uvědomit, že váš nový zaměstnavatel nemusí zareagovat stejně.

Jednejte v souladu se sebou

Ať už se nakonec rozhodnete jakkoliv, vaše rozhodnutí by mělo být v souladu s vaším vnitřním nastavením. Pokud tedy cítíte, že je pro vás důležité, aby zaměstnavatel o diagnóze věděl, informujte ho.

V případě, že nadřízený zareaguje pozitivně, budete schopni komunikovat o vašich potřebách a budete se cítit bezpečněji. Pokud se setkáte s negativní reakcí (např. by to mělo být důvodem diskriminace na pracovišti), budete vědět, že nejste se zaměstnavatelem na stejné vlně. Možná vás to donutí poohlédnout se po práci jinde, ale budete vědět, že jednáte na základě vašich vlastních potřeb a hodnot.

Cítíte, že epilepsie je vaše intimní věc, o které nechcete se zaměstnavatelem mluvit? Nechte si to pro sebe. Tedy pokud víte, že onemocnění neovlivňuje vaši práci a bezpečnost. Možná časem svůj postoj změníte. Téma můžete otevřít kdykoliv jindy. Nemusíte to lámat přes koleno.

Pokud epilepsie může ovlivnit bezpečnost v práci, zaměstnavatele informujte

Z právního hlediska nemáte povinnost se svou diagnózou zaměstnavatele seznamovat. Rozhodnutí, zda zaměstnavatele informovat o epilepsii nebo jiném onemocnění, je tedy na vás. Volba by však neměla vycházet pouze z vašich potřeb, ale také z osobní zodpovědnosti.

Ve chvíli, kdy vaše onemocnění a potenciální riziko záchvatu může ovlivnit bezpečnost práce nebo dokonce bezpečí dalších lidí (např. při obsluze některých strojů), je důležité o svém onemocnění mluvit. Jen tak je možné zajistit vhodné pracovní podmínky. Ačkoli tedy nemáte povinnost o diagnóze informovat, jednejte zodpovědně a podle nejlepšího svědomí.

Rozhodněte se jak zodpovědně, tak s ohledem na vaše vlastní potřeby. Pokud budete vědomě jednat v souladu sami se sebou a svými hodnotami, snáze se vyrovnáte i s negativní reakcí.

A co když najdete zajímavou pracovní nabídku, u které si nejste jistí, nakolik je pro její výkon epilepsie riziková? Pokud se zaměstnavateli zatím obáváte svou diagnózu sdělit, zkuste nejprve své otázky konzultovat jinde. Pomoci může váš lékař, kariérní poradce, lidé pracující na obdobné pozici, ale i pracovníci Společnosti E, která se lidem s epilepsií věnuje. Pro zhodnocení vhodnosti pozice je důležité vědět, co přesně daná práce obnáší, znát své onemocnění i svoje kapacity (např. schopnost odolávat stresu).

Pokud se rozhodnete informovat, doporučte Epizónu

Přestože samotné sdělení diagnózy může být pro zaměstnavatele důležité, nemusí stačit. Zaměstnavatel bude mít pravděpodobně v souvislosti s epilepsií sám mnoho otázek. Může ho zajímat, zda je zaměstnání člověka s epilepsií bezpečné, jak vyškolit zaměstnance v první pomoci, jaké jsou zkušenosti dalších zaměstnavatelů nebo cokoliv dalšího. Proto, pokud se rozhodnete o epilepsii informovat, nabídněte svému zaměstnavateli podrobnější informace. Jako spolehlivý zdroj můžete doporučit právě naši Epizónu.

V jednom z nadcházejících článků se dozvíte, jak o své diagnóze zaměstnavatele informovat. Tak nás sledujte, ať vám nic neuteče.

Líbí se vám Epizóna, nový projekt Společnosti E? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.

Zdroje:

[1] Bishop, M. L., & Allen, C. (2001). Employment Concerns of People with Epilepsy and the Question of Disclosure: Report of a Survey of the Epilepsy Foundation. Epilepsy & Behavior, 2(5), 490–495. doi:10.1006/ebeh.2001.0241

[2] Bishop M. L. (2002). Barriers to employment among people with epilepsy: Report of a focus group. Journal of Vocational Rehabilitation,17: 281–286.

--

--

Lucie Kluzova
Epizóna
Writer for

Psycholožka, výzkumnice a ambasadorka Společnosti E. Vyučuji psychologii na FHS UK, bádám na Psychologickém ústavu AVČR a podílím se na hovoryozdravi.cz (UPOL).