About
Nỗ lực để trở thành The 1%
Những câu chuyện, những bài học đúc kết trong quá trình nỗ lực để tu thân, rèn mình. Đích đến cuối cùng là có thể gia nhập nhóm 1% (Top of the Top), ít nhất là của Việt Nam. Ít ra nếu không được, cũng nằm trong the Top (tức nhóm 10%).
More information
Tags
Editors