Cesta k práci UI Designéra v Anglii (I. díl — Kde najít motivaci a jak zvolit místo)

článek originálně publikován 1. března 2016 na LinkedInu

Bretislav Mazoch
Dec 11, 2016 · 7 min read

autor B. Mazoch, publikováno v Deníku Designéra

Pohled na bristolský přístav — každý můj pracovní den začíná a končí cestou přes tuto podle mně nejkrásnější část města. Vlevo je vidět historická loď Balmoral, se kterou se můžete vydat na plavbu okolo britského pobřeží.

S překvapením jsem si uvědomil, že uběhlo už 5 měsíců od momentu, kdy jsem nastoupil do jednosměrného autobusu s konečnou destinací Anglie — Bristol (pozn. článek byl napsán 1. března 2016). Ten čas letí. Moje cesta začala od píky, bez předem domluveného zaměstnání a bydlení, s cílem prosadit se ve svém oboru. A to se povedlo. Dnes pracuju na pozici UI* Designér v softwarové firmě vyvíjející systém pro kliniky a nemocnice. (* User Interface = uživatelské rozhraní)

Během té doby jsem nasbíral množství zkušeností, které bych rád spolu s příběhem mé cesty sdílel a třeba tím tak někomu dalšímu pomohl. Proto tímto dílem načínám sérii článků, ve kterých najdete moje tipy a informace o tom: 1. jak úspěšně nastartovat anglický život, 2. jak výrazně zvýšit své šance na získání kvalifikované pozice (a to kdekoliv na světě) a nakonec taky 3. pohled na práci designéra v Anglii.

Bez motivace to nepůjde. Co byla ta moje?

Touha cestovat, vyzkoušet si práci v zahraničí a zároveň poznat život, lidi a kulturu jiné země, vylepšit si cizí jazyk a když by to klapalo, pokračovat v profesním růstu. Jednoduché. Myšlenky na vycestování ve mně bobptnaly už dost dlouhou dobu. A minulý rok byla ta nejlepší příležitost si za tím opravdu jít.

“Touha cestovat, vyzkoušet si práci v zahraničí a zároveň poznat život, lidi a kulturu jiné země, vylepšit si cizí jazyk a když by to klapalo, pokračovat v profesním růstu. Jednoduché.”

Vše samozřejmě nebylo jen tak, lusknutím prstu, a průběh rozhodování a volby odjet do Anglie byl díky různým okolnostem klikatý. „Člověk míní, život mění“, jak se říká.

Vítej v království. Proč zrovna Anglie a Bristol?

Když se ve mně myšlenka na vycestování kdysi dávno zrodila, jako první mě napadla právě Anglie (tehdy hlavně díky mému nadšení pro fotbal). Tu po nějaké době vystřídalo snění o divoké přírodě vzdálenější Kanady a programu Working Holiday, na který jsem se ale nedostal. A tak se moje pozornost obrátila znovu na ostrovy.

Anglie je jednoduše skvělá možnost jak dostat svou angličtinu na další level a i když patří do Evropy, tak pro mě má díky své ostrovní poloze stále speciální nádech. Kromě toho pro ní hovořila i dostupnost, vývoj libry a její ekonomická situace. Silným faktorem a později motivací v obtížnějších časech byla i má tehdejší přítelkyně, která pracovala jako au-pair v Londýně. Vesměs tedy super kombinace.

“Anglie je jednoduše skvělá možnost jak dostat svou angličtinu na další level a i když patří do Evropy, tak pro mě díky své ostrovní poloze má stále speciální nádech. Kromě toho pro ní hovořila i dostupnost, vývoj libry a její ekonomická situace.”

A proč vlastně Bristol? No nebyl bych to já, kdybych si předem důkladně nezjišťoval informace o místě, kde se hodlám na čas usadit. A tak jsem podrobil anglická města přísným měřítkům. Tady je seznam, který mě přesvědčil, že by Bristol mohl být vážně dobrá volba:

 1. Větší a kosmopolitní město
  Svou velikostí a populací bych Bristol přirovnal k Brnu. Je tady několik univerzit a proto má mladistvý ráz. Díky mezinárodním programům se zde sjíždí studenti z různých koutů světa. Navíc tady taky existují početné komunity lidí nestudentů ze Španělska, Itálie, Francie, Řecka a mohl bych pokračovat.
 2. Dobrý výchozí bod pro cestovatelské plány
  Bristol má velmi dobrou pozici k prozkoumávání zajímavých míst Británie. Nachází se v blízkosti oblasti Cornwall na jihozápadě Anglie s vyhlášenými letovisky a pobřežím. Co by kamenem dohodil je překrásné historické město Bath. Nedaleko je třeba i Oxford a Birmingham a do Londýna je to busem jen necelé 3 hodiny. Po souši se lze snadno a rychle dostat do Walesu, letecky z bristolského letiště pak do Irska, Skotska nebo úplně jinde.
 3. Rušný život a pestré volnočasové vyžití v každou roční dobu
  Tak jako ve většině velkých měst je zde hodně sportovních a kulturních možností a akcí. Na Bristolu se mi pak líbí nejvíc kreativní kulturní život. V centru a dalších částech města se nachází stylové bary a puby s osobitou atmosférou a ve velkém množství z nich pravidelně vystupují kapely různých stylů a žánrů. Své místo tady mají samozřejmě i klasické párty kluby a vychutnat si můžete taky pestrou mezinárodní kuchyni. Kreativní a nezávislá atmosféra na vás dýchá i v ulicích města díky výtvarným kouskům přímo na zdech jejich budov.
 4. Pracovní příležitosti a vysoká životní úroveň
  Protože jsem odcestoval do Anglie „na slepo“, věděl jsem, že se budu muset ze začátku uživit neodbornou prací a dokonce jsem se na tuto změnu i těšil. Bristol patří mezi anglická města s dobrou situací okolo zaměstnanosti a proto tady lze najít dostatek nabídek na neodborné pozice (od práce ve skladech po práci v obchodech, restauracích a barech). Kromě toho jsem ale jednoznačně chtěl usilovat o pozici v oboru, což je v mém případě digitální design a vývoj softwaru. A Bristol v tomhle odvětví má co nabídnout. Ale pozor, ani to totiž nezaručuje okamžitě místo (více se o tom rozepíšu v následujících dílech).
Vpravo všudepřítomní racci a pohled z okna mojí kanceláře na budovu University of Bristol. Vlevo a uprostřed opět bristolský přístav, který kdysi sloužil jako hlavní obchodně logistický bod. Přístav v Bristolu je zasazen do vnitrozemí a když se blíže moře postavil větší čistě nákladní přístav, začalo se pro něj hledat nové využití. V čase se tak změnil do podoby krásné rekreační oblasti se spoustou barů a kaváren.
Vlevo majestátní bristolská katedrála, kolem které jezdím taky každý den do práce. A napravo slavný bristolský vysutý most Clifton Suspension Bridge otevřený roku 1862, který je jednou z hlavních dominant a atrakcí města. Když most vidíte na živo, máte před sebou opravdu nevšední stavbu.

Další fotky z Bristolu a z mého cestování po Británii můžete najít
na mém Instagramu @bretickm

Bristol je sympatické město. Za zmínku stojí, že dva roky zpátky byl jmenován nejlepším místem k žití v UK a stále se pravidelně umisťuje na předních příčkách. Přečtěte si další pohled na to, proč je Bristol tak skvělé město k žití. Pár drobností, které mi k dokonalosti chybí, se ale najde:

 1. Doprava bez šalin a tramvají
  Za ty roky strávené v Brně jsem si tak zvykl na skvělé šaliny, které jezdily většinou na čas, že je teď postrádám v jakémkoliv městě, které je nemá. V Bristolu chybí a co víc, autobusy a doprava ve špičce je upřímně hrozná. Jediné štěstí, že to do práce mám půl hodiny pěšky a že Bristol dbá na cyklisty.
 2. Přístav bez moře
  V Bristolu se nachází krásný renovovaný přístav, který slouží k rekreaci, kulturním akcím a jiným aktivitám. Okolo poletují racci, vodním kanálem brázdí čluny, ve vodě jsou zakotvené pěkné lodě. Město ale není přímo u moře a tak postrádám opravdový mořský vzduch a burácející vlny.
 3. Zmizelé historické budovy
  Mám v oblibě historickou architekturu a v každém místě, kde je jí přehršel na mě hodně pozitivně působí její atmosféra. Bristol byl za války vybombardován a velké množství opravdu starých budov tak zmizela (hlavně v centralní části města). Nedá se nic dělat, člověk musí vyjet za architektonickými skvosty kousek jinam a nebo si je v Bristolu víc dohledat.

Možná vás taky může zajímat otázka, proč jsem nezamířil do Londýna. Život ve světové metropoli bych si dokázal představit. Chtěl jsem ale žít v angličtějším městě a taky popravdě ušetřit mnohem víc financí na cestování a další záliby. S tím bych v Londýně nemohl díky vyšším nákladům na život tolik počítat.

Závěr je tady, pokračování příště

No a tak jsem v Bristolu. V květnu 2015 jsem neprodloužil končící smlouvu v předchozí práci, větší část léta jsem strávil cestováním a pak začal hledat nové zaměstnání tehdy ještě v ČR. Během září 2015 jsem ale následně odmítl zajímavou pozici Front-end Developera v Praze a o pár týdnů později jsem už stál na anglické půdě. Bez práce, bez bydlení, bez kamarádů a rodiny, jen sám se sebou a se sebevědomím, že si dokážu poradit. Dobrodružství mohlo začít.

“V jeden den jsem odmítl zajímavou pozici Front-end Developera v Praze a o pár týdnů později jsem už stál na anglické půdě. Bez práce, bez bydlení, bez kamarádů a rodiny… Dobrodružství mohlo začít.”

V příštích dílech se víc rozepíšu o tom jaké byly moje anglické začátky, jak jsem v Anglii hledal práci designéra a vývojáře, ale začal jako full-time “umělec” i když nemaluju ani nehraju na hudební nástroj. Rozepíšu se o tom, co je užitečné udělat před odjezdem do cizí země pro výrazné zvýšení šance na nalezení odborné pozice a taky se podělím o podrobnostech z mé aktuální práce.

Brett

Článek napsal Břetislav “Brett” Mazoch během své designérské kariéry v Anglii. Tam se přestěhoval, aby následoval svoje cestovatelské sny a pracovní vášeň, kterou je UX Design, Web/UI Design a Front-end Development.

Navštivte jeho Portfolio •• LinkedIn •• Twitter •• Instagram.

DENÍK DESIGNÉRA (in Czech)

Zápisky českého UI designéra v Anglii na téma UI/UX design…

Bretislav Mazoch

Written by

I write stories for digital designers to help them design great & highly usable products... Hello! My name is Bretislav (aka Brett) and I am a UX/UI Designer.

DENÍK DESIGNÉRA (in Czech)

Zápisky českého UI designéra v Anglii na téma UI/UX design a práce v zahraničí.

Bretislav Mazoch

Written by

I write stories for digital designers to help them design great & highly usable products... Hello! My name is Bretislav (aka Brett) and I am a UX/UI Designer.

DENÍK DESIGNÉRA (in Czech)

Zápisky českého UI designéra v Anglii na téma UI/UX design a práce v zahraničí.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store