Cesta k práci UI Designéra v Anglii (I. díl — Kde najít motivaci a jak zvolit místo)

článek originálně publikován 1. března 2016 na LinkedInu

Bretislav Mazoch
Dec 11, 2016 · 7 min read

autor B. Mazoch, publikováno v Deníku Designéra

Pohled na bristolský přístav — každý můj pracovní den začíná a končí cestou přes tuto podle mně nejkrásnější část města. Vlevo je vidět historická loď Balmoral, se kterou se můžete vydat na plavbu okolo britského pobřeží.

S překvapením jsem si uvědomil, že uběhlo už 5 měsíců od momentu, kdy jsem nastoupil do jednosměrného autobusu s konečnou destinací Anglie — Bristol (pozn. článek byl napsán 1. března 2016). Ten čas letí. Moje cesta začala od píky, bez předem domluveného zaměstnání a bydlení, s cílem prosadit se ve svém oboru. A to se povedlo. Dnes pracuju na pozici UI* Designér v softwarové firmě vyvíjející systém pro kliniky a nemocnice. (* User Interface = uživatelské rozhraní)

Během té doby jsem nasbíral množství zkušeností, které bych rád spolu s příběhem mé cesty sdílel a třeba tím tak někomu dalšímu pomohl. Proto tímto dílem načínám sérii článků, ve kterých najdete moje tipy a informace o tom: 1. jak úspěšně nastartovat anglický život, 2. jak výrazně zvýšit své šance na získání kvalifikované pozice (a to kdekoliv na světě) a nakonec taky 3. pohled na práci designéra v Anglii.

Bez motivace to nepůjde. Co byla ta moje?

Touha cestovat, vyzkoušet si práci v zahraničí a zároveň poznat život, lidi a kulturu jiné země, vylepšit si cizí jazyk a když by to klapalo, pokračovat v profesním růstu. Jednoduché. Myšlenky na vycestování ve mně bobptnaly už dost dlouhou dobu. A minulý rok byla ta nejlepší příležitost si za tím opravdu jít.

“Touha cestovat, vyzkoušet si práci v zahraničí a zároveň poznat život, lidi a kulturu jiné země, vylepšit si cizí jazyk a když by to klapalo, pokračovat v profesním růstu. Jednoduché.”

Vše samozřejmě nebylo jen tak, lusknutím prstu, a průběh rozhodování a volby odjet do Anglie byl díky různým okolnostem klikatý. „Člověk míní, život mění“, jak se říká.

Vítej v království. Proč zrovna Anglie a Bristol?

Když se ve mně myšlenka na vycestování kdysi dávno zrodila, jako první mě napadla právě Anglie (tehdy hlavně díky mému nadšení pro fotbal). Tu po nějaké době vystřídalo snění o divoké přírodě vzdálenější Kanady a programu Working Holiday, na který jsem se ale nedostal. A tak se moje pozornost obrátila znovu na ostrovy.

Anglie je jednoduše skvělá možnost jak dostat svou angličtinu na další level a i když patří do Evropy, tak pro mě má díky své ostrovní poloze stále speciální nádech. Kromě toho pro ní hovořila i dostupnost, vývoj libry a její ekonomická situace. Silným faktorem a později motivací v obtížnějších časech byla i má tehdejší přítelkyně, která pracovala jako au-pair v Londýně. Vesměs tedy super kombinace.

“Anglie je jednoduše skvělá možnost jak dostat svou angličtinu na další level a i když patří do Evropy, tak pro mě díky své ostrovní poloze má stále speciální nádech. Kromě toho pro ní hovořila i dostupnost, vývoj libry a její ekonomická situace.”

A proč vlastně Bristol? No nebyl bych to já, kdybych si předem důkladně nezjišťoval informace o místě, kde se hodlám na čas usadit. A tak jsem podrobil anglická města přísným měřítkům. Tady je seznam, který mě přesvědčil, že by Bristol mohl být vážně dobrá volba:

Vpravo všudepřítomní racci a pohled z okna mojí kanceláře na budovu University of Bristol. Vlevo a uprostřed opět bristolský přístav, který kdysi sloužil jako hlavní obchodně logistický bod. Přístav v Bristolu je zasazen do vnitrozemí a když se blíže moře postavil větší čistě nákladní přístav, začalo se pro něj hledat nové využití. V čase se tak změnil do podoby krásné rekreační oblasti se spoustou barů a kaváren.
Vlevo majestátní bristolská katedrála, kolem které jezdím taky každý den do práce. A napravo slavný bristolský vysutý most Clifton Suspension Bridge otevřený roku 1862, který je jednou z hlavních dominant a atrakcí města. Když most vidíte na živo, máte před sebou opravdu nevšední stavbu.

Další fotky z Bristolu a z mého cestování po Británii můžete najít
na mém Instagramu @bretickm

Bristol je sympatické město. Za zmínku stojí, že dva roky zpátky byl jmenován nejlepším místem k žití v UK a stále se pravidelně umisťuje na předních příčkách. Přečtěte si další pohled na to, proč je Bristol tak skvělé město k žití. Pár drobností, které mi k dokonalosti chybí, se ale najde:

Možná vás taky může zajímat otázka, proč jsem nezamířil do Londýna. Život ve světové metropoli bych si dokázal představit. Chtěl jsem ale žít v angličtějším městě a taky popravdě ušetřit mnohem víc financí na cestování a další záliby. S tím bych v Londýně nemohl díky vyšším nákladům na život tolik počítat.

Závěr je tady, pokračování příště

No a tak jsem v Bristolu. V květnu 2015 jsem neprodloužil končící smlouvu v předchozí práci, větší část léta jsem strávil cestováním a pak začal hledat nové zaměstnání tehdy ještě v ČR. Během září 2015 jsem ale následně odmítl zajímavou pozici Front-end Developera v Praze a o pár týdnů později jsem už stál na anglické půdě. Bez práce, bez bydlení, bez kamarádů a rodiny, jen sám se sebou a se sebevědomím, že si dokážu poradit. Dobrodružství mohlo začít.

“V jeden den jsem odmítl zajímavou pozici Front-end Developera v Praze a o pár týdnů později jsem už stál na anglické půdě. Bez práce, bez bydlení, bez kamarádů a rodiny… Dobrodružství mohlo začít.”

V příštích dílech se víc rozepíšu o tom jaké byly moje anglické začátky, jak jsem v Anglii hledal práci designéra a vývojáře, ale začal jako full-time “umělec” i když nemaluju ani nehraju na hudební nástroj. Rozepíšu se o tom, co je užitečné udělat před odjezdem do cizí země pro výrazné zvýšení šance na nalezení odborné pozice a taky se podělím o podrobnostech z mé aktuální práce.

Brett

Článek napsal Břetislav “Brett” Mazoch během své designérské kariéry v Anglii. Tam se přestěhoval, aby následoval svoje cestovatelské sny a pracovní vášeň, kterou je UX Design, Web/UI Design a Front-end Development.

Navštivte jeho Portfolio •• LinkedIn •• Twitter •• Instagram.

DENÍK DESIGNÉRA (in Czech)

Zápisky českého UI designéra v Anglii na téma UI/UX design…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store