Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Koronavírus: a balta meg a tánc

Hogyan festhet az elkövetkező másfél év, ha a vezetőink időt nyernek nekünk

Tibor Szűcs
Mar 24 · 25 min read
Tomas Pueyo -  Márc 19. · 28 percnyi olvasásidő
Tomas Pueyo -  Márc 19. · 28 percnyi olvasásidő
Tomas Pueyo Márc 19. · 28 percnyi olvasásidő

1. Mi a helyzet?

2. Mik a lehetőségeink?

Intézkedés Spanyol- és Franciaországban

Az USA és az Egyesült Királyság intézkedései

1. lehetőség: Nem teszünk semmit.

Ez a fantasztikus járványügyi számláló segít megértenünk, hogy mi történik különböző helyzetekben. A grafikon alá bemásoltam a vírus viselkedését meghatározó kulcstényezőket. Vegyük észre, hogy a (rózsaszínnel jelölt) fertőzöttek száma egy adott időpontban többmilliónál tetőzik. A legtöbb változó megmaradt alapértelmezettnek. Annyit változtattunk, hogy R-t, a fertőzési arányt, 2,2-ről 2,4-re emeltük (mivel jobban megfelel a pillanatnyi ismereteinknek, lásd a járványügyi számláló alján), a halálozási arányt pedig 4%-ra (az egészségügyi rendszer összeomlása miatt. A részletek a továbbiakban vagy az előző cikkben), a kórházi ápolás hosszúsága 20 napról 10-re csökken, a kórházi ápolás aránya pedig a legfrissebb kutatásgyűjteményünk nyomán 20%-ról 14%-re, a súlyos és kritikus eseteket figyelembe véve. (A WHO 20%-kal számol). Ám ezek a számok nem sokban befolyásolják az eredményt. Egyedül a halálozási arányra hatnak.

Hogyan is fogjuk fel a halálozási arányt?

Mert ha az esetek 5%-ának kellene intenzív kezelés, de nincs rá mód, akkor ezen páciensek nagyrésze meghal. Ennyire egyszerű a képlet.

Járulékos esetek

Mi történik, ha valaki infarktust kap, de a mentő nem nyolc perc múlva jön ki, hanem ötven perc múlva (mert addig koronavírusosokat szállított), és mikor az illető végre eljut a kórházba, nincs hely az intenzíven, sőt, orvos sem tud vele foglalkozni? Meghal.

Ha engedjük terjedni a koronavírust, az USA egészségügyi rendszere összeomlik, a halottak száma pedig milliós lesz, talán még több is tízmilliónál.

A szabadjára engedett koronavírus összedönti az egészségügyet, ez pedig tömeghalálhoz vezet.

2. Lehetőség: Csillapítás

A falkaimmunitás és a vírus mutálódása

A vírus legjobban akkor tud mutálódni, ha erre sokmillió lehetősége van, márpedig a csillapítás éppen ezt okozná.

3. lehetőség: Az elfojtás

Minden modellparaméter ugyanaz, kivéve, hogy itt beavatkozunk és lecsökkentjük a terjedési arányt R=0.62-re, és, mivel az egészségügy nem omlik össze, a halálozási arány leesik 0.6%-ra. A „körülbelül most” azt jelenti, hogy a mai (március 19-i) hivatalos esetek számának a háromszorosánál, 32 000-nél tesszük meg az intézkedéseket. A választott R nagyságára nem túlságosan érzékeny az eredmény. 0.98-as R-nél például 15 000 halálesetet kapunk. Ötszörannyit, mint 0.62-es R-nél, de ez még mindig tízezres nagyságrend, nem milliós. A halálozási arányra sem nagyon érzékeny: ha ez 0,6% helyett 0,7%, a halálesetek száma 15 000-ről 17 000-re emelkedik. A magasabb R, a magasabb halálozási arány és a késlekedés együttese szalasztja meg a halálozási arányt. Ezért kell ma cselekednünk, hogy csökkentsük az R-t. Az ábrán az R0 a kezdeti R (a 0 idős R). Ez az a terjedési sebesség, amikor még senki sem immunis, és semmilyen intézkedést nem tettek. R pedig az általános terjedési arány.

Az elfojtási stratégia eredményeképpen az első hullám után a halálozás ezrekben mérhető, nem milliókban.

3. Az idő rendkívül sokat ér

Mi lenne, ha veszélyes, ismeretlen ellenség fenyegetne, és két választási lehetőségünk lenne: Szaladunk felé, vagy elmenekülünk, hogy nyerjünk egy kis időt, amelyben felkészülhetünk? Az Olvasó melyiket választaná?

Csökkenti az esetszámot

Értsük meg: a valódi megoldás a tesztelés és nyomonkövetés

E pillanatban Nagy-Britanniának és az USA-nak fogalma sincs, hogy hány valós eset van az országban. Egyszerűen nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy a hivatalos szám hamis, a valós szám pedig tízezres nagyságrendű lehet. Ez azért történt, mert nem tesztelünk és nem végzünk nyomonkövetést.

Kapacitásnövelés

Csökkentsük a fertőzési arányt

Értsük meg a vírust

Gyógymódok

Lássuk az ár-érték arányt

4. A balta meg a tánc

A balta

A tánc

A tánc a sikeres országokban

A videót ide kattintva éred el.
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa039/5804843
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa039/5804843
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa039/5804843

Az R tánca

A személyközi távolságtartás eredményessége

Ez csupán illusztrációs célt szolgál. Az adatok légből kapottak. Amennyire meg tudjuk állapítani, ezek az adatok nem létezik. Pedig szükség van rá. A CDC listája például nagyon jó kezdet, de hiányoznak belőle többek között az oktatási intézkedések, a kiváltó okok, az ár-érték számszerűsítése, az intézkedések részletei, az ezeket enyhítő gazdasági és szociális döntések…

Következtetés: időt kell nyernünk

Terjessze az igét


petitions.whitehouse.gov

Legyünk erősebbek a világjárványnál — olvasnivaló

Köszönet a következőknek: Tito Hubert, Genevieve Gee, Pierre Djian, Jorge Peñalva, Matt Bell.

Tomas Pueyo

Insights about Growth, including Coronavirus Growth

Tibor Szűcs

Written by

I’m an author of Mindennapi NLP at mindennapinlp.hu and Nagy Belső Utazás at nagybelsoutazas.hu. I create online courses of NLP and creative writing.

Tomas Pueyo

Insights about Growth, including Coronavirus Growth

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade