Uke 10: Sau eller sei?

I denne bloggposten presenteres undervisningsopplegget for diftongene i <sei> og <sau>. Innlegget som ser på <øy>og <oi>, finner du her. De norske diftongene er ikke like over hele landet. Dette skal vi se nærmere på i et blogginnlegg som kommer på et senere tidspunkt.

Vi begynner med å repetere den første lyden i diftongene, æ:

Deretter legger vi på den andre delen av diftongen, her forklart som en i:

Forskjellen mellom æ og æi illustreres med et minimalt par:

Her bør man gjøre et poeng ut av at man skriver ei, men sier æi.

Så går vi videre til neste diftong, æu, hvor vi legger på en u (merk at jeg her ikke bruker IPA):

Her foregår det mye mer i munnen enn det gjør når man lager diftongen æi. Jeg foreslår at man øver inn denne i “sakte film”: æææææ — uuuuu, ææææuuuu — æuæuæuæuæu.

Det kan hende at det oppstår et behov for å repetere hvordan man uttaler en u:

Forskjellen mellom æ og æu illustreres med et minimalt par:

Vi følger opp med et minimalt par med diftongene:

Her kan man gjerne nevne at æu kan skrives både sau og eu. Europa er derfor tatt med som øvingsord:

Gi dem i lekse å øve selv hjemme, og repeter i klasserommet etter noen dager.

PS. I settet til Quizlet har jeg denne gangen inkludert noen høyfrekvente ord som det kan være fint å øve staving på: saus, tegne, regne, jeg.

Lykke til!

www.uttale.no

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/uttaleno/

Har du lest…

Uke 9: Køye eller koie?

Uke 8: Å — Ø

Uke 7: Æ — Ø

Uke 5: Retroflekser

Uke 3: Lus eller lys?

Uke 2: ʃylling eller çylling?

Uke 1: Vokallengde

Øv hjemme

Repetisjon i klasserommet

Bloggposter med litt mer teori:

Hva er en vokal?

Hva bør vi øve på? Arabisk Del 1: Vokaler

Meningsdrevet uttaleundervisning, i Språkprat (2017)