Øv hjemme

Practice at home!

Etter at studentene har blitt gjort oppmerksomme på lydene, er det viktig å øve inn forskjellene. En måte å gjøre det på, er via Quizlet. I dette blogginnlegget vil jeg vise hvordan jeg ser for meg at man kan bruke Quizlet som selvstudium av lyder.

På spor 3/universitetet er det stort sett nok å henvise studentene til relevant link, men på spor 1/2 må man gjerne legge inn en liten innsats i datatimene. Jeg mener/tror at det er verdt tiden din, men jeg tar gjerne imot tips om andre, bedre måter å bedrive selvstudium av lyder!

Flashcards

Her får studentene lytte til ordet før de snur kortet og får se ordet sammen med lyd. Instruer dem til å gjenta ordet på begge sider av kortet for mest mulig uttaletrening. Det er veldig vanskelig å korrigere seg selv, men i påvente av talegjenkjenning vi kan stole på er dette det beste vi har.

English: Listen to the word and repeat it. Flip the card to see the written word and hear it pronounced again. Repeat the word again.

Staving

English: https://quizlet.com/en-gb/help/2444093/study-with-spell-mode

Her kombinerer vi både lytteforståelse og staving på en gang! For noen kan slike nettressurser virke utilgjengelige og ta lang tid å lære seg å bruke. Jeg tror at denne ressursen er vel verdt tiden til både elever og lærere.

Instruksjoner: Trykk START, lytt til ordet, skriv ordet , trykk ENTER.

Hvis svaret er feil, blir feilen markert med rødt. Her er riktig svar “ski”, men jeg skrev “sky”.

Studenten får umiddelbart opp riktig svar.

Studenten blir bedt om å skrive ordet på nytt for å øve det inn korrekt.

Nettressurser

Det har blitt utviklet en hel del nettressurser som elevene kan bruke hjemme. Her er ei fin oversikt. I tillegg har det kommet nyttige apper som denne fra Sounds Good.

www.uttale.no

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/uttaleno/

Har du lest…

Uke 5: Retroflekser

Uke 3: Lus eller lys?

Uke 2: ʃylling eller çylling?

Uke 1: Vokallengde

Øv hjemme

Repetisjon i klasserommet

Bloggposter med litt mer teori:

Hva er en vokal?

Hva bør vi øve på? Arabisk Del 1: Vokaler

Meninsgdrevet uttaleundervisning, i Språkprat (2017)

Like what you read? Give Cecilie Knudsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.